Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarot/old.ceccarolt.ro/logare.php on line 8
 
 
 

 

 
                                                                                                                  

 

In atentia stagiarilor !

 

Se pot inscrie la examenului de aptitudini, din zilele de 21 şi 28 aprilie 2018  stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art. 2 alin. 4 din Regulamentul de stagiu.

 De asemenea pot participa stagiarii care se încadrează pentru reducerea/

 recunoaşterea perioadei de stagiu reglementată de art. 2 alin. (7) şi alin. (8),

 respectiv de art. 43 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul privind efectuarea

 stagiului.

 Potrivit art.39 ,alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi

 examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi

 de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior CECCAR

 nr. 00/33 din 17.02.2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru

  înscrierea la examenul de aptitudini, cel interesat depune la filiala Corpului

  din raza de domiciliu un dosar cuprinzând:

 a) certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

b) certificatul de stagiu;

c) copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

d) cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului;

e) copie de pe actul de identitate (B.I./C.I.);

f) certificat de cazier judiciar;

g) adeverinţă medicală;

h) două fotografii tip B.I.

    Dosarele se vor depune pana la data de 15 martie 2018.     

   

 

 IN ATENTIA STAGIARILOR DE ANUL II

 
 
Catalogul final cu rezultatele evaluarii semestriale desfasurate in data de 09.12.2017 a fost afisat la sediul filiale.

           Testele de evaluare se consideră a fi promovate dacă s-a obţinut minim nota 6 la fiecare disciplina la proba scrisă şi cel puţin calificativul “bine” la toate temele probei orale. 

            În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea pentru disciplinele la care stagiarii anul II nu au obţinut note de promovare în semestrul II, se va derula în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

In perioada imediat urmatoare vom reveni cu informatii privind reexaminarea din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018.

 

 

  În atenţia stagiarilor anul III

 

 

 

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

 

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

 

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 IN ATENTIA STAGIARILOR

CALENDARUL  SESIUNILOR de EVALUARI in anul 2014

Potrivit Adresei CECCAR nr. 764 din 22.01.2014 a fost aprobat calendarul sesiunilor de evaluari a stagiarilor in anul 2014, astfel:

SESIUNEA de EVALUARE din SEMESTRUL I  2014:


Proba scrisa: 17 mai 2014
Proba orala: 24 mai 2014

Participanti: Toate categoriile de stagiari indiferent de forma de pregatire.

Subiectele care vor constitui obiectul probei scrise se vor ridica de la filiala in data de 12 mai 2014.

Conditii de participare la sesiunea de evaluare - indeplinirea obligatiilor semestriale ale stagiarului :

- participare la orele de pregatire tehnica si deontologica din sem. I 2014 ; 
- rezolvarea si prezentarea lucrarilor profesionale in termen; 
- achitarea taxei de stagiu pentru anul in curs, pana la 30 aprilie 2014.

SESIUNEA de EVALUARE din SEMESTRUL II  2014:

A. Stagiarii aflati in anul III de stagiu si cei care vor da examenul de aptitudini in  noiembrie 2014 indiferent de forma de pregatire.

Proba scrisa : 18 octombrie 2014
Proba orala : 18 octombrie 2014
Subiectele care vor constitui obiectul probei scrise se vor ridica de la filiala in data de 13 octombrie 2014.

B. Stagiarii aflati in anii I si II de stagiu indiferent de forma de pregatire.

Subiectele care vor constitui obiectul probei scrise se vor ridica de la filiala in data de 08 decembrie 2013.

Proba scrisa: 13 decembrie 2014 
Proba orala: 13 decembrie 2014

Conditii de participare la fiecare din cele doua sesiuni de evaluare - indeplinirea obligatiilor semestriale ale stagiarului :

- participare la orele de pregatire tehnica si deontologica din sem. II 2014;
- rezolvarea si prezentarea lucrarilor profesionale in termen.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009