Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarot/old.ceccarolt.ro/logare.php on line 8
 
 
 

 

 
                                                                                        In atentia expertilor contabili judiciari

 

 

 Va prezentam mai jos precizarile circularei nr 4242/.04.07.2018, privind expertizele contabile judiciare.

 

 userfiles/circulara 4242.jpg

Vă transmitem atașat completari la Circulara nr. 4242/04.07.2018 privind unele precizări cu privire la modul de auditare al rapoartelor de expertiză contabilă judiciară.

vă prezentam in cele ce urmează modul cum trebuie procedat in situatiile in care expertii contabili numiti  sau cei incuviintati de parti (consilieri) nu se conformeaza cerintelor legale si procedurale în domeniu.

Se va proceda astfel:  

-          în situațiile în care expertul consilier parte încuviințat folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, respectiv parafa unui alt organism profesional,  auditorul de calitate va aplica ștampila dreptunghiulară și va menționa “valabil cu referatul atașat nr…”, urmând a sesiza consiliul filialei la care va atașa o copie după referatul anexat expertizei contabile judiciare,

-          în situatiile în care expertul contabil numit folosește o alta parafă decât cea de expert contabil, auditorul de calitate nu va aplica ștampila dreptunghiulară și nu va audita lucrarea, refuzând acordarea vizei de calitate, având în vedere că auditul de calitate se efectuează doar asupra lucrărilor de expertiză contabilă judiciară parafate cu ștampila de expert contabil. Si aceste situatii vor fi semnalate consiliului filialei pentru analiza si decizie.

-          în alte situații care pot fi întâlnite în practică față de cele prezentate mai sus, vă solicitam a contacta si prezenta DUANPAC situatiile respective pentru solutionarea acestora

 

Precizăm că, în toate cazurile în care experții contabili numiți sau consilieri (încuviințați) folosesc o altă parafă decât cea de expert contabil, precum și cazurile în care aceștia se identifică în curpinsul raportului de expertiză contabilă judiciară cu alte calităti profesionale decât cea de expert contabil, se vor face copii după toate documentele doveditoare și vor fi transmise în regim de urgența la DUANPAC. .

  

                                                                                         IN ATENTIA EXPERTILOR CONTABILI

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018

Prima sesiune de testare

6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 

La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

 

Documentele necesare pentru dosare, precum sitematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe sitetul www.ceccar.ro la sectiunea -Expertiză contabilă

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro .

 

 

 

Set 100 intrebari test GEJ dec_ 2016.doc

 ____________________________________________________________________________________________________________________

                                        

TEST GEJ 2016

    Va comunicam ca in in cursul lunii decembrie 2016  in cadrul CECCAR se sustin doua sesiuni pentru membrii care doresc sa se inscrie in Grupul expertilor judiciari, in vederea efectuarii lucrarilor de expertiza, astfel:

 
05.12.2016 orele 16.00-18.00
si
16.12.2016 orele 16.00-18.00, la sediul filialei CECCAR OLT
 
Tematica prevazuta pentru acest test o gasiti la sediul Filialei Olt.
 
Pentru inscriere se completeaza la sediul filialei cererea si fisa de optiuni pana la da ta de 29.11.2016. Odata cu inscrierea se achita taxa in valoare de 15 lei.
 

Procedura de desfasurare a testarii: - testarea consta in completarea, in mod individual, de catre toti expertii contabili candidati a testului grila compus din 50 intrebari, fiecare avand variante de raspuns din care una corecta; fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte;  

             

IN ATENTIA MEMBRILOR

       Incepand cu data de 01.02.2014, conform prevederilor Legii nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, publicata in Monitorul oficial nr. 515 din 14 august 2013, a intrat in vigoare noul Cod de procedura penala (NCPP).

        Aici gasiti Tabelul cuprinzand modificarile CPP cu incidenta in activitatea de expertiza contabila judiciara, conform prevederilor legale mentionate anterior, care prezinta in opozitie prevederile anterioare ale CPP cu cele in vigoare la data prezentei.

 

PROPUNERI DE ÎNTREBĂRI PRIVIND TESTUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN GEJ -Decembrie 2013-

LISTA EXPERTI JUDICIARI PE SPECIALIZARI 2013

 

Potrivit prevederilor Normelor  nr.1044/2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara , aprobate prin Hotararea nr.10/200 din 21.07.2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, la nivelul filialei CECCAR OLT in cursul lunii decembrie 2013 se va organiza testul pentru expertii contabili care doresc sa se inscrie in Grupul  Expertilor Judiciari.

 

          1. Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele doua sesiuni sunt :

-         02.12.2013 orele 16.00-18.00, prima sesiune ;

-         16.12.2013 orele 16.00-18.00, a doua sesiune;

2.    Procedura de desfasurare test  -testul consta in completarea , in mod individual, de catre expertii contabili candidati, a testului grila compus din 50 intrebari , fiecare avand trei variante de raspuns din care una corecta; fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare

     70 puncte;

3.    Timpul afectat completarii testului – 2 ore;

4.    Testul se va sustine in sediul filialei CECCAR Olt;

5.    Tematica si bibliografia le gasiti aici.

6.    Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, in care este inclus si costul legitimatiei de expert judiciar, va fi in cuantum de 15 lei si va fi depusa de candidati o data cu depunerii Cererii privind inscrierea in GEJ.

7.    Termen de inscriere pentru prima sesiune 22.11.2013

     Termen de inscriere pentru prima sesiune 09.12.2013

       

Tematica , bibliografia si documentele necesare inscrierii le

puteti accesa aici: cerere inscriere GEJ 2013 ; fisa optiuni GEJ 2013 ; tematica, bibliografie

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009