Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarot/old.ceccarolt.ro/logare.php on line 8
 
 
 

 

 
                   
ANUNT MEMBRII SEMINAR,CURS
 
  • Va invitam sa participati la intalnirea organizata de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt joi, 15 noiembrie 2018 , orele 14:00, pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la urmatoarele teme:
 
        1. Impozitarea veniturilor din profesii liberale;
        2. Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale;
        3. Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale si modalitati de efectuare a platilor;
        4. Case de marcat – facilitati, obligatii, termene;
        5. Serviciile electronice oferite de A.N.A.F. si avantajele utilizarii acestora;
        6. Dispozitiile H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
           Intalnirea se va desfasura in sediul A.J.F.P. Olt din Slatina, str.Arcului, nr.2, ej.1 – sala de sedinte.
 
  • Va invitam sa participati, in vederea efectuarii celor 40 de ore de pregatire profesionala continua, la cursul ce se va desfasura in perioada 22-23 noiembrie 2018 .

          Cursul va fi prezentat de Conf.dr. Radu Baluna cu tema ,, Contabilitatea tranzactiilor comerciale internationale ‘’(20 ORE CPD).

          Cursul se va desfasura in Sala de Conferinte a Hotelului Parc din Slatina , intre orele 15:00 – 20:00.

 

 

                                                                                                                       
 
 

Cu prilejul Congresului profesiei contabile, ediția a XXII-aa fost lansată noua identitate vizuală a organismului profesional.

„Această nouă eră în profesia contabilă, faptul că CECCAR este conștient de necesitatea adaptării profesiei la era digitală, la globalizare și faptul că deja am început să întreprindem măsuri concrete în a ne adapta ca profesie au condus la adaptarea imaginii și logoului, pornind de la tradiție la realitatea de azi și la viitor. S-au introdus în logo elemente care să sugereze digitalizarea și globalizarea, fiind de fapt vorba despre o restilizare a logoului anterior în care caduceul tradițional, care reprezenta comerțul, a fost stilizat, adăugându-i-se elemente care să specifice cartea digitală și globul”, a anunțat președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, referitor la noua imagine a organismului profesional.

Noul logo este însoțit și de sloganul „ContaȚi pe Noi. ContaȚi, cu Noi. Întotdeauna!”.  

Logoul și sloganul reprezintă mărci înregistrate ale CECCAR. Acestea nu pot fi reproduse sub nicio formă fără acordul CECCAR. Utilizarea neautorizată constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. 
 
 
 
 
 EXAMEN APTITUDINI: 10-17 NOIEMBRIE 2018

 

  • Examenul pentru categoria expert contabil va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:

Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

Interval orar 12.00 – 14.00 (2 ore): Pauză

Interval orar 14.00 – 17.00 (3 ore): Evaluare, Audit și Expertiză contabilă.

În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.  • Examenul pentru categoria contabil autorizat va avea următoarea structură:

În data de 10.11.2018 proba scrisă astfel:  

 Interval orar 09.00 – 12.00 (3 ore): Contabilitate și Doctrină și deontologie profesională

 

În data de 17.11.2018 începând cu ora 09.00 va avea loc proba orală.

 

Candidatii sunt rugati sa se prezinte cu minim 45 de minute inainte de inceperea examenului.

 
 
 EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA 10-17 NOIEMBRIE 2018

TERMEN DEPUNERE DOSAR: 12 OCTOMBRIE 2018

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, cel inte­re­sat depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu sau in cadrul filialei unde a efectuat stagiul, un dosar cuprinzând:

      - cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului de domiciliu;

      - certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

       - certificatul de stagiu;

       - copia de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii,   recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

       - copie după actul de identitate(BI/CI);

       - certificat de cazier judiciar;

       - adeverinţă medicală (neurolog /psihiatru);

       - 2 fotografii tip B.I;

       - taxa de înscriere la examenul de aptitudini, respectiv 175 euro pentru categoria de expert contabil şi 125 euro pentru categoria de contabil autorizat (echiv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Regulamentul General privind Protecţia Datelor

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulației a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit pe scurt GDPR, va începe să producă efecte în toate statele Uniunii Europene începând cu data de 25 mai a.c.

Accountancy Europe a publicat un document informativtradus și în limba română, pentru a ajuta contabilii să înțeleagă impactul noilor reglementări asupra activității lor.

Acestea conferă cetățenilor mai multe drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare și ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție. Informații suplimentare găsiți pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

Instituția a întocmit și un ghid orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor.

Alte documente de interes:

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.

 
                Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate

Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), care a început să producă efecte în toate statele membre UE începând cu data de 25 mai a.c., a reprezentat și continuă să reprezinte o prioritate pentru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – una dintre cele mai mari organizații profesionale contabile din regiune.

Continuăm să luăm toate măsurile necesare – implementând procesele și procedurile impuse de GDPR, cu sprijinul  partenerilor noștri, Daikokuten SRL, specialiști care ne ajută să implementăm și să fim permanent în conformitate cu regulamentul în domeniu –, pentru ca datele cu caracter personal ale tuturor membrilor noștri, precum și alte date cu caracter personal pe care le gestionăm să fie în siguranță.

Potrivit legislației în vigoare, în calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă, CECCAR are desemnat un responsabil cu protecția datelor (DPO), rol asigurat de partenerii mai sus menționați.

 

 
 
 
 

  In atentia candidatilor la examenul de acces la stagiu 2018.

                                                                                                                               

  

 userfiles/Tematica Acces 2018 CA (1).pdf

 userfiles/Tematica Acces 2018 EC (1).pdf

 

 

 

 

  In atentia candidatilor la examenul de admitere la aptitudini 2018.

 

userfiles/CA Tematica Aptitudini 2018.pdf

 

 userfiles/EC Tematica Aptitudini 2018.pdf

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            In atentia candidatilor la examenul de admitere la aptitudini 2018.

Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11892

   

In atentia candidatilor la examenul de admitere la stagiu 2018.

Programa aferentă examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?page_id=11866 

 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat se organizează în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018:

 

·         În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat; 

·         În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil; 

·       În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii şi Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil; 

 

Pentru a veni în sprijinul dvs. vă facem cunoscut faptul că dosarele persoanelor care doresc să participe la examenul de admitere la stagiu pot fi preluate de filialele Corpului până la data de 14 septembrie 2018.  Conținutul dosarului pentru înscrierea la examen poate fi consultat pe site-ul CECAR la link-ul: http://ceccar.ro/ro/?page_id=963.

 

Potrivit art. 7, alin . 1 şi 2 din H.G. 227/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat,înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face pe baza unei cereri  care se depune la sediul filialei Corpului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul. În cererea de înscriere candidatul îşi va exprima opţiunea pentru un centru de examen.

 

Avand în vedere faptul că momentan nu avem stabilite centrele de examen, informam persoanele interesate de înscrierea la examenul de admitere la stagiu cu privire la faptul că, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, vor susţine examenul în centrul la care va fi arondată filiala lor de domiciliu.

 

 
 
 Singura publicație acreditată de CECCAR pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la profesie,
disponibilă la nivel național

 

 

 

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VII-a, revizuită.

Lucrarea – singura acreditată de CECCAR pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la profesie – conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Un instrument deosebit de util pentru pregătirea teoretică, Ghidul conține subiecte similare celor prevăzute pentru examen, sporind șansele candidaților de promovare.

Așa cum am mai amintit, anul acesta CECCAR organizează, în zilele de 6 și 13 octombrie, examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

De aproape un secol, CECCAR urmărește dezvoltarea profesională a membrilor săi, astfel încât aceștia să servească interesul public și să pună bazele unei economii solide, orientate spre progres. Cu noi puteți deveni parte a unei comunități profesionale în domeniile financiar-contabil și fiscal, reprezentată la nivel internațional de IFAC (International Federation of Accountants), iar la nivel european de Accountancy Europe și ETAF (European Tax Adviser Federation), comunitate al cărui rol în dezvoltarea afacerilor și a economiilor la nivel național și mondial este recunoscut și din ce în ce mai apreciat de toți actorii implicați – mediul de afaceri, instituțiile și autoritățile de reglementare.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROGRAM DE LUCRU  CECCAR-FILIALA OLT
 
                                                                        Incepand cu data de 01.07.2018  programul de lucru  pentru salariatii filialei CECCAR-OLT incepe la ora 9.00 si se termina la ora 17.00
 
                                   
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
      In atentia membrilor,

Invitație

Ziua Națională a Contabilului Român, 13 iulie 2018

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

 

            Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment cu tradiție care susține și promovează profesia contabilă din România, va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie, data semnării Decretului Regal nr. 3063/1921 de înființare a corpului de contabili autorizați și experți contabili în România, prin care s-a reglementat profesia contabilă în țara noastră.

 

            Ajunsă anul acesta la a XIV-a ediție, Ziua Națională a Contabilului Român este sărbătorită în mod unitar în toată țara sub patronajul filialelor CECCAR pentru promovarea rolului important pe care profesia contabilă și membrii organismului profesional îl au în economie și societate.

 

            În anul Centenarului Marii Uniri, Filiala Olt a CECCAR vă invită să sărbătorim împreună acest eveniment festiv din viața profesiei noastre, cu tema 97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire, și să îi felicităm pe colegii noștri care au obținut cele mai bune rezultate profesionale în anul anterior, în cadrul festivității Topului local al membrilor CECCAR.

 

            Manifestările dedicate celor două evenimente vor avea loc la Hotel Parc Slatina, începând cu ora 15:00, și vor aduce, alături de noi, reprezentanți ai autorităților publice și ai mediului de afaceri.

 

            În speranța că vom sărbători împreună aceste momente importante pentru profesia contabilă, așteptăm confirmările dumneavoastră prin e-mail, la adresa a.ceccar@yahoo.com; ceccarolt@ceccarolt.ro .

           

 

Cu stimă,

 

Președintele Consiliului Superior,                     Președintele Consiliului filialei Olt,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova                     Prof.ec. Stroe Georgeta                                                                                          
 
 
 
 
 
 
   In atentia candidatilor la proba scrisa din 21.04.2018   
 

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 21 aprilie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.

           

             Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 26 aprilie ora 11.00– 27 aprilie, ora 11.00 se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

            Cu acest prilej dorim să vă precizăm faptul că au posibilitatea participării la proba orală a examenului de aptitudini din data de 28 aprilie 2018 doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă din data de 21 aprilie 2018, precum şi candidaţii care vor fi declaraţi admişi în urma reevaluării eventualelor contestaţii depuse.

 
                                                  
 
 
        In atentia membrilor  FILIALA  CECCAR
userfiles/Convocare CF (3).pdf                                                                                                                                                         
 
                       IN ATENTIA MEMBRILOR CU VIZA DE LUCRU 2018
 
Va reamintim ca in data de 29.03.2018 va avea loc ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI OLT, orele 14.00 la   Hotel Parc.
Zilele de desfasurare pentru procesul de votare ( locuri vacante in CONSILIUL FILIALEI ),  sunt 23.03.2018 si 26.03.2018. Va puteti exercita dreptul de vot la sediul Filalei CECCAR  OLT.
 
    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        IN ATENTIA MEMBRILOR
 
 
 Corpul Experţilor Contabili şi

Contabililor Autorizaţi din România

Filiala OLT

 Nr. 1  din 16.03.2018

 

Proces verbal

privind procesul de nominalizare a candidatilor

la funcția de membru al Consiliului filialei CECCAR OLT,

mandatul 2018 – 2022

     

În baza prevederilor:

- art. 1 din  Hotararea Consiliului Superior nr. 18/437 din 10 februarie 2018, referitor la modificarea Procedurii de alegeri, cu consultarea presedintilor de filiala

- art. 1 din Hotararea Consiliului superior nr. 18/443 din 9 martie 2018 privind aprobarea Procedurii de alegeri, dupa consultarea Presedintilor de filiale

 

Comitetul de nominalizare a candidaților pentru funcția de membru al Consiliului Filialei CECCAR OLT aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 18/448 din 14 martie 2018, cu următoarea componenţă:

 

1.     NICOLAE VALENTINA – expert contabil

2.     TABIRCA VICTORITA GEANINA - expert contabil

3.     IANCU TEODOR CLAUDIU – expert contabil

 

a primit spre analiză 4 candidaturi, respectiv a doamnei BRUTARU ALEXANDRINA LUANA, doamnei RADU IOANA, D-lui DEACONU CONSTANTIN – calitatea expert contabil si  a  doamnei NEATU MARIA – calitatea contabil autorizat

 

Conform Referatelor înregistrate la CECCAR filiala OLT sub nr.1 din 16.03.2018 (D-NA BRUTARU ALEXANDRINA LUANA, nr. 2 din 16.03.2018 (DL. DEACONU CONSTANTIN), nr. 3 din 16.03.2018 (doamna NEATU MARIA) şi nr. 4 din 16.03.2018 (doamna RADU IOANA) întocmite de Comitetul de nominalizare mai sus menţionat, au fost obtinute urmatoarele rezultate:

 

Candidatura

Rezultat

D-nei Brutaru Alexandrina Luana

A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri

D-lui Deaconu Constantin

A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri

D-nei Neatu Maria

A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri

D-nei Radu Ioana

 

A FOST VALIDATĂ pentru NOMINALIZARE cf art. 21 din Procedura de alegeri

 

Întocmit astăzi, 16.03.2018, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare membru al comisiei de nominalizare şi 2(două) exemplare pentru CECCAR.

Comisia de Nominalizare

 

Nr.

Nume Prenume

Functie

Semnătura

1.

NICOLAE VALENTINA

EXPERT CONTABIL

 

2.

TABIRCA VICTORITA GEANINA

EXPERT CONTABIL

 

3.

IANCU TEODOR CLAUDIU

EXPERT CONTABIL

 

 

                         

Anexa la Procesul verbal nr. 1  din 16.03.2018

 

Lista candidaţilor admiși în urma procesului de nominalizare

 

 

 

Nr.

Nume Prenume

1.

Brutaru Alexandrina Luana

2.

Deaconu Constantin

3.

Neatu Maria

4.

Radu Ioana

 

 

 

Comisia de Nominalizare

 

Nr.

Nume Prenume

Functie

Semnătura

1.

Nicolae Valentina

Expert Contabil

 

2.

Tabirca Victorita Geanina

Expert Contabil

 

3.

Iancu Teodor Claudiu

Expert Contabil

 

 

                                                                                                                                                                               
 
 A N U N Ţ

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Olt din localitatea Slatina str. Pacii nr. 3, bloc 3, scara A, etaj 1, ap. 3  Judetul Olt în vederea ocupării postului de șef birou administrativ în cadrul filialei CECCAR Olt.

 

Condiţiile generale pentru persoana care de participă la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

·          studii medii economice sau superioare economice;

·          cunoştinţe foarte bune de operare PC;

·          experinţa pe un post de economist constituie avantaj;

·          capacitate de organizare, analiză şi sinteză;

·          adaptabilitate, perseverenţă, bune abilităţi de comunicare , rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii și minuţios;

·          comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Olt  din localitatea localitatea  Slatina  Str. Pacii nr 3, bloc 3, scara A, etaj 1, ap. 3 judetul Olt , după cum urmează :

- dosarele de înscriere se vor depune până la data 22.03.2018  inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08.00-16.00 la sediul filialei CECCAR Olt;

- proba scrisă si proba de verificare a competențelor de utilizare PC au loc în data de 23.03.2018 orele 11.00;

- susținerea interviului are loc la data de 23.03.2018 orele 12.30

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs

2.CV- ul semnat pe fiecare pagina;

3.copia actului de identitate ;

4.copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

5.copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);

6. cazierul judiciar;

7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

                                                 

 

 

   PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR,

Prof. Univ. Dr. Robert Aurelian Sova

 

 

 

 

Bibliografie

 

1.      Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

2.      Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificat prin Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

3.      Ordin nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile;

4.      Decret nr. 209 din  5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;

5.      Ordin nr. 3103/24.11.2017 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial;

6.      Legea nr. 82/1991  a contabilitatii, actualizată;

7.      Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal;

8.      Legea  nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar;

9.      Normele nr. 5915/2008 privind elaborarea, aprobarea și executarea bugetului de venituri și cheltuieli, fluxurile financiare și evidența contabilă in cadrul CECCAR, cu modificările ulterioare;

10.  Normele  nr. 5924/2008 privind organizarea și inventarierea CECCAR, cu modificările ulterioare;

11.  Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

12.  Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 republicată privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal;

13.   Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

14.  Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat aprobată de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017;

15.  Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR aprobat de Conferința Națională extraordinară din 9.01.2017.

 

 PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR,

                                  Prof. Univ. Dr. Robert Aurelian Sova                                                                      
 
      IN ATENTIA  MEMBRILOR            
 
     I. În ziua de 29.03.2018 ,orele 14:00 va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei OLT a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România in sala de conferinte a Hotelului Parc,  cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

      2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

  1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
  2. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  3. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
  4. Alegeri pentru cenzor/comisia de cenzori;  
  5. Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;
  6. Diverse (dacă este cazul)

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

       
 
 
  In atentia membrilor!

 

   Va invitam in data de 29 martie 2018 sa participati la Adunarea generala a membrilor CECCAR OLT  ce va avea loc la Hotel Parc in sala de conferinte, orele 14.00.

   Intrucat anul acesta vom avea alegeri pentru Consiliul filialei va rugam sa va exprimati optiunea de a face parte din consiliul ca membru titular sau supleant prin depunera declaratiei de candidatura la sediul filialei

   pana cel tarziu 14 martie 2018 orele 16.00.

 

   Formularele privind declaratiile de candidatura se gasesc aici.

 
 
 
 
 
         In atentia membrilor!
 

 

Având în vedere că s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018 și că începând cu data de 1 martie 2018 rapoartele de activitate nu se vor mai putea depune decât online, vă rugăm să  descarcati in vederea completarii si depunerii   versiunile actualizate la data de 1 martie 2018 ale Rapoartelor de activitate.

      Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, a aprobat prin HCS nr. 439/28.02.2018 ca începând cu data de 1 martie 2018, rapoartele anuale de activitate să se depună exclusiv online, cu derogare de la prevederile art. 10 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, conform cărora „Raportul anual de activitate se depune la sediul filialei de domiciliu sau se transmite prin servicii poştale, prin e-mail sau pe platforma web.”

 

Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”.Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, „Membrii Grupului experţilor judiciari, denumit în continuare GEJ,  trebuie să obţină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică până la data de 28 februarie a anului curent şi vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală.”

Potrivit art.  8 alin. (3) din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, aprobat în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală  obţinută în anul anterior este valabilă pană la cel târziu 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.”

 Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor   de   filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobat prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la 31 martie 2018, cu derogare de la prevederile mai sus menţionate.

 Restul prevederilor Sistemului de cotizaţii în cadrul CECCAR şi Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobate în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, rămânând neschimbate.

userfiles/template_2018_PJ_1mar(2).pdf

userfiles/template_2018_PF_1mar(2).pdf

 

                             

 

 

 

     IN ATENTIA MEMBRILOR  CARE DEPUN RAPORTUL DE ACTIVITATE INCEPAND CU DATA DE  24.02.2018

                 Va transmitem  formulare   de raport de activitate an 2017 care vor fi valabile incepand cu data de 24 februarie 2018.

 userfiles/template_2018_PF valabil din 24_02_2018(1).pdf

  userfiles/template_2018_PJ valabile din data de 24_02_2018(1).pdf

 

  Depunerea online  a fost prelungita pana pe data de 28 februarie, avand in vedere ca mai sunt inca multi colegi care nu au depus rapoartele. Totodata pentru evitarea aglomeratiei la sediul filialei se recomanda depunerea online.
 
Toate persoanele care au depus raportul si au efectuat plata pana pe data de 28 februarie vor beneficia de facilitatile financiare prevazute in Sistemul de cotizatii. Facilitatile financiare se vor aplica si in cazul in care un raport depus initial va fi respins si redepus dupa data de 28 februarie 2018.

 

                                                                               VA comunicam  contul colector deschis la BCR. Sucursala OLT 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                            RO92RNCB0200044180940001

                                                                   

 

        in atentia membrilor  CECCAR Filiala Olt

 

28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilor de completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vor beneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

Având în vedere modificările privind sistemul de depunere a raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresați filialei de care aparțineți.

 

 

 

 

 

 In atentia stagiarilor !

 

Se pot inscrie la examenului de aptitudini, din zilele de 21 şi 28 aprilie 2018  stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive, precum şi cei care au fost incluşi în programul intensiv de practică, potrivit art. 2 alin. 4 din Regulamentul de stagiu.

 De asemenea pot participa stagiarii care se încadrează pentru reducerea/

 recunoaşterea perioadei de stagiu reglementată de art. 2 alin. (7) şi alin. (8),

 respectiv de art. 43 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul privind efectuarea

 stagiului.

 Potrivit art.39 ,alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi

 examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi

 de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior CECCAR

 nr. 00/33 din 17.02.2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru

  înscrierea la examenul de aptitudini, cel interesat depune la filiala Corpului

  din raza de domiciliu un dosar cuprinzând:

 a) certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

b) certificatul de stagiu;

c) copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

d) cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului;

e) copie de pe actul de identitate (B.I./C.I.);

f) certificat de cazier judiciar;

g) adeverinţă medicală;

h) două fotografii tip B.I.

    Dosarele se vor depune pana la data de 15 martie 2018


                                                                                                       In atentia expertilor contabili

 

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018

Prima sesiune de testare

6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 

La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

 

Documentele necesare pentru dosare, precum sitematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe sitetul www.ceccar.ro la sectiunea -Expertiză contabilă

 

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro .

 

 

Stimate colege,

         Stimati  colegi,

 

         Va dorim ca in noul an sa fiti sanatosi , puternici, rabdatori cu vremurile si cu oamenii lor!

         Pentru a deslusi aspecte si situatii declansate de revolutia fiscala, Corpul experilor contabili si contabililor autorizati filiala Olt va invita sa participati la cursul organizat in perioada 31.01-01.02.2018, orele 15.00-20.00 in sala de conferinte a Hotelului Parc pe teme de fiscalitate.

         Tema cursului se refera la modificarile aduse Codului fiscal de OUG nr.79/2017, care au intrat in vigoare de la data de 01.01.2018.

          Sunt aduse modificări pentru următoarele categorii de impozite:

·         asigurări sociale obligatorii;

·         impozit pe venitul persoanei fizice;

·         impozit pe venitul microîntreprinderii;

·         impozit pe profit;

·         taxa pe valoarea adăugată;

·         impozite și taxe locale;

·         accize.

 

 - Rapoartele de activitate pentru persoane fizice si juridice, precum si instructiuni de completare a acestora an 2017

    De asemenea, atasam cele 2 doua declaratii, care sunt precizate in instructiuni.

userfiles/decl capacitate de exercitiu deplina.pdf

userfiles/declaratie cazier(1).pdf

userfiles/template_2018_PF(4).pdf

userfiles/template_2018_PJ(1).pdf

userfiles/INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE PJ.pdf

userfiles/INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE PF(1).pdf

 

 

 

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat care vor susţine examenul de admitere la stagiu, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018, conform art. 3 alin. (1^1) din O.G. nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil, din zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018, organizat în cadrul Centrului de examen Argeș se va derula la sediul CECCAR Filiala Argeș, din Pitești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 4, județul Argeș.

 

Examenul de admitere la stagiu se va susţine după urmează:

·         În ziua de 20 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, se va organiza proba scrisă pentru disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durata de câte o oră pentru fiecare disciplină de examen;

·         În ziua de 21 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, se va organiza proba scrisă pentru disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durata de câte 45 minute pentru fiecare disciplină de examen;

·         În cazul absolvenţilor programelor de masterat pentru care este necesară susţinerea doar a unor probe de examen, timpul de rezolvare se va calcula proporţional cu numărul de discipline la care se susţine examenul.

 

Accesul în sala de examen în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 se va face între orele 10.15 – 10.45.

Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.”

           

                                                                                               Dragi colegi,

 

           Va informam ca formularul “Raport de activitate” aferent activitatii desfasurate in anul 2017, necesar a fi completat si depus in cadrul actiunii de acordare a vizei de lucru pe anul 2018 va fi disponibil incepand cu data de 15 ianuarie 2018.

Acesta se va completa doar electronic, pentru  a fi incarcat on-line sau depus pe suport electronic la filiala, de catre membri. 

De asemenea, va informam ca plata cotizatiilor se va putea face si cu cardul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA  INTERNATIONALA A CONTABILUI 

Ziua Internațională a Contabilului

La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.

Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției.

Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și funcții care au servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilității comerciale utilizate și în prezent.

 

 

 

 

Mesajul Consiliului Superior al CECCAR adresat membrilor cu

ocazia celei de-a XIII-a ediții a

Zilei Naționale a Contabilului Român

Stimate colege,

Stimați colegi,

Sărbătorim, astăzi, profesia de contabil, o profesie de tradiție a cărei reprezentare îi

revine Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR.

Acest context festiv oferă prilejul de a vă adresa tuturor celor care practicați această

profesie sincere felicitări și succes în viitor.

După 96 de ani de la înființare, azi, mai mult ca oricând, profesia este în continuu

proces de transformare. Consilier, confident, analist, facilitator, profesionistul contabil

membru CECCAR îndeplinește cu succes multiple roluri care conferă siguranță

antreprenorilor, managerilor întreprinderilor mici și mijlocii, marilor operatori economici

etc., contribuind la siguranța și sustenabilitatea businessului.

Pentru stabilitatea profesiei în viitor, CECCAR acționează în relația cu instituțiile de

reglementare, implicându-se în eficientizarea și adaptarea legislației la realitățile

economice, corelate cu necesitățile experților contabili și contabililor autorizați. În acest

sens au fost aduse în realitatea zilelor noastre și definite totalitatea serviciilor prestate

de profesionistul contabil membru CECCAR, prin modificarea OG nr. 65/1994 prin

Legea nr. 162/2017.

Totodată, CECCAR, fidel unei atitudini bazate pe respectul reciproc, a promovat un

dialog permanent cu celelalte profesii, reprezentate la nivel național de Camera

Auditorilor Financiari, Camera Consultanților Fiscali, Uniunea Națională a Practicienilor

în Insolvență etc., pentru agrearea principiilor care să stea la baza îmbunătăţirii

reglementărilor în vederea înlăturării problemelor şi riscurilor de nefuncţionare atât din

perspectiva aplicării acestora în mediul de afaceri, în procesul de justiţie, cât şi a

verificării ulterioare de către instituţii ale statului.

Așadar, aniversarea ZNCR este un prilej de bucurie pentru noi toţi, un moment de

legitimă mândrie a tuturor celor care practicăm această profesie, un moment de cinstire

a celor care au asigurat unitatea şi au dat puterea şi resursele necesare dezvoltării

contabilităţii în România, precum şi a CECCAR.

La mulți ani!

Consiliul Superior al CECCAR

 

 

 

ZIUA CONTABILULUI ROMAN       

 21.09.2017 

 

Instituirea zilei contabilului român a fost motivatã de faptul cã multe alte profesii din România, (avocat , farmacist , notar )unele cu membrii mult mai puţini decât numãrul profesioniştilor contabili, sãrbãtoresc anual o zi a lor în care fac bilanţul muncii, premiazã colegii cu merite deosebite şi, nu în ultimul rând, se distreazã.

               Cu ocazia sarbatoririi zilei de 21 septembrie ca “Zi Nationala a Contabilului Roman”, C.E.C.C.A.R FILIALA OLT are placerea de a va invita sa participati la manifestarile prilejuite de aceasta zi, manifestari care includ si “Topul local al celor mai bune societati membre ale C.E.C.C.A.R “  si acordarea diplomlor de merit  pentru cele mai bune activitati ale persoanelor fizice ce vor avea loc incepand cu orele 14.00   in sala de conferinte a Hotelului Parc din Slatina. 

                            Vom avea ocazia sa ne cunostem istoria , sa acordam distinctii celor ce s-au remarcat in profesia contabila , sa schimbam idei, pentru a obtine un schimb de informatii util si constructiv.

               Pentru o buna organizare a evenimentului va rugam sa confirmati participarea la tel : 0249/416506 sau pe e-mail: ceccarolt@ceccarolt.ro; tablouolt@yahoo.com.

 

 

 

                     Cu respect,

 

                     Presedinte,                                                          Director executiv,

              Ec. Stroe Georgeta                                                     Ec.Nitu Dorina

 

 

 

ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

 

In ziua de 14.12.2016, ora 14.00, in sala de conferinte a Hotelului Parc Slatina, Str.Crisan, nr.1,  avea loc Adunarea Generala Extraordinara a membrilor filialei Olt a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Desemnarea reprezentantilor la Conferinta Nationala Exraordinara a expertilor contabili si contabililor autorizati din data de 9 ianuarie 2017.

 

 

In cazul neindeplinirii , la prima convocare , a conditiilor de validitate prevazute la pct.110 din Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara este convocata in ziua de 14.12.2016 ora 14.30 , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Potrivit reglementărilor în vigoare, contestatiile pot fi depuse in termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor la adresa de mail:contestatii@ceccaro.ro sau pe fax: 0213308888.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lista candidatilor la Consiliul Superior al CECCAR 

Lista Consiliu Superior.jpg

 

Anunțul privind acceptarea de candidaturi pentru programul Internațional de doctorat în Fiscalitate Corporativă Internațională : Anunt program.doc

VIZA AN 2016

Raport anual membrii 2015.doc                VIZA ANUALA 2016.doc

ADUNARE GENERALA 26.02.2016

Invitatie Adunare Generala Olt.doc              Model declaratie membru consiliu.doc

 

BULETIN DE ACTUALITATE INTERNATIONALA

PRODOMO AUGUST 2015

pro domo iulie 2015

PRODOMO IUNIE 2015

PRODOMO MAI 2015

Buletin de actualitate internationala 26 mai 2015

Buletin de actualitate internationala 29 aprilie 2015

PRODOMO MARTIE 2015

PRODOMO FEBRUARIE 2015

PRODOMO IANUARIE 2015

PRODOMO DECEMBRIE 2014

PRODOMO NOIEMBRIE 2014

Buletin de actualitate internationala 23 decembrie 2014

Buletin de actualitate 03 decembrie 2014

Buletin de actualitate internationala 30 septembrie 2014

Buletin de actualitate internationala 3 septembrie 2014

PRO DOMO IULIE 2014

Buletin de actualitate internationala 06 august 2014

Buletin de actualitate internationala 24 iulie 2014

Buletin de actualitate 18 iulie 2014

Buletin de actualitate internationala 15 iulie 2014

PRO DOMO IUNIE 2014

PRO DOMO MAI 2014

BULETIN DE ACTUALITATE cu noutati internationale 01 aprilie 2014

BULETIN DE ACTUALITATE ce cuprinde noutati internationale.

NOUTATI INTERNATIONALE

NOUTATI CONTABILE

PRO DOMO DECEMBRIE 2013

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL 2013 IL GASITI AICI

ÎN ATENŢIA PROFESIONIŞTILOR CONTABILI, MEMBRII CECCAR:
 
ACORDAREA VIZEI ANUALE 2014

PRO DOMO NOIEMBRIE 2013

PRO DOMO OCTOMBRIE 2013

PRO DOMO SEPTEMBRIE 2013

PRO DOMO AUGUST 2013

Aici puteti vizualiza programul manifestarilor prilejuite cu ocazia Zilei Nationale a Contabilului Roman

 

PRO DOMO IULIE 2013

 

COTIZATIA VARIABILA 2013

Potrivit Metodologiei de stabilire a cotizatiilor de membru si avand in vedere Hotararea Conferintei Nationale nr.08/60 din 31 august 2008, Cap II, va comunicam urmatoarele:

-         un avans din cotizatia variabila se plateste pana la 31 august a anului in curs, aplicand 1,2 % la veniturile realizate in primul semestru al anului

-         calculul si plata cotizatiei variabile se va definitiva o data cu depunerea declaratiei anuale pana la 31 ianuarie a anului viitor

 

 

- INVITATIE-

 

       Dragi colege, colegi

        In contextul actual, dezvoltarea societatii in ansamblu, modernizarea si restructurarea economiei, conduc la amplificarea si diversitatea cererii de informatii  economice.

           ,,Cea mai serioasa sursa de informare economica a unei natiuni o reprezinta Contabilitatea.Aproape toate deciziile economice au la baza informatia contabila sau derivate ale acesteia ‘’afirma Oskar Morgenstern, laureat al premiului Nobel.

              Va invitam sa sarbatorim impreuna ziua contabilitatii si a contabilului roman in ziua de 21 septembrie 2013 , incepand cu orele 10.00 in sala de festivitati a Hotelului Parc.

             Veti avea ocazia sa intalniti, pe langa reprezentantii institutiilor statului din judetul nostru si oameni de afaceri si colegi de-ai Dumneavoastra din profesie, cu care sa discutati si sa schimbati idei, pentru a obtine un schimb de informatii util si constructiv.

 

pro domo iunie 2013

PRO DOMO MAI 2013

PRO DOMO APRILIE 2013

COMUNICAT INTERES MEMBRII

 

PRODOMO IANUARIE 2013           

PRO DOMO DECEMBRIE 2012    

 

  C.E.C.C.A.R. sprijina sectorul IMM 

PRO DOMO SEPTEMBRIE 2012

URMARE A ANALIZEI RECOMANDARILOR "OFICIULUI NATIONAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR", SUPUNEM ATENTIEI TUTUROR MEMBRILOR MATERIALUL: STANDARDELE INTERNASTIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTAREA TERORISMULUI. Documentul poate fi accesat la următorul link: Standardele internationale.doc


 

 

In atentia Membrilor CECCAR Activi: ONPCSB.doc

 

Lista candidatilor pentru Consiliul Superior - experti contabili.doc

Indrumari privind limitarea raspunderii civile a EC si CA.doc

Contract-cadru-de-prestari-servicii-financiar-contabile.pdf

societati de asigurare.doc

 

Adresa nr. 463.doc

Precizari.doc

Ordinul nr. 2822.doc


 

Adunarea generala.doc

 

Model de declaratie.doc

 

circulara referitoare la necostitutionalitate a dispozitiilor art 7. din O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.doc

 

FISA OPTIUNI SPECIALIZARI EXPERTIZA CONTABILA.doc

CERERE INSCRIERE GEJ.doc

INTREBARI TEST GEJ.doc

TESTARE GEJ.doc

TEMATICA BIBLIOGRAFIE 1.doc

TEMATICA BIBLIOGRAFIE 2.doc

 

Tematica examen aptitudini.doc

Tematica+bibliografie.doc

Bibliografie.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura profesiei contabile.doc

 

Circulara - aplicatie Revisal.doc

Model - contract Revisal.doc

Decizie Revisal.doc

 

In sedinta Biroului Permanent al Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. din 01 aprilie 2011, s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN, cu urmatoarele activitati :
 
Cod CAEN: Descriere
 
7830: Servicii de furnizare si management a fortei de munca
 
8211: Activitati combinate de secretariat
 
8219: Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si activitati specializate de secretariat
 
Asa cum stiti, urmare a intrarii in vigoare la data de 01.01.2008 a Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN noile clase CAEN, in care sunt incadrate activitatile ce pot fi desfasurate de catre expertii contabili si contabilii autorizati in functie de competentele conferite de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata, sunt:
 
- 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar consultanta in domeniul
fiscal;
- 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi;
- 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
- 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
- 6420 - Activitati ale holdingurilor;
- 6619 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurare si fonduri de pensii;
- 7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
- 6621 - Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;
- 7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca;
- 8211 - Activitati combinate de secretariat;
- 8219 - Activitati de fotocopiere,de pregatire a documentelor si activitati specializate de secretariat.
 
Celelalte conditii care trebuie indeplinite de catre societatile comerciale de expertiza contabila, respectiv de contabilitate pentru a obtine autorizatia CECCAR sunt prevazute de OG 65/1994, cu modificarile si completarile ulterioare
 

 

Intrebari si raspunsuri pentru filiale.doc

In atentia membrilor C.E.C.C.A.R.

Nota privind Legea Contabilitatii pag 1.doc

Nota privind Legea Contabilitatii pag 2.doc


 

 

Circulara 4231/11.04.2011 -  sprijinire membrii CECCAR.doc

Coduri CAEN.doc

 

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009