Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarot/old.ceccarolt.ro/logare.php on line 8
 
 
 

 

 
   

 

REVISTA  Pro Domo nr 2.pdf

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

       Va facem cunoscut ca potrivit reglementărilor, viza aferentă anului 2017

are valabilitate până la data de 28 februarie 2018.

 

Va dorim ca anul 2018 sa va aduca bunastare , echilibru, armonie , afaceri prospere si nu in ultimul rand multa sanatate!

 

Sarbatori fericite si linistite!

 

Colectivul filialei CECCAR Olt 

 

 IN

 

 

ATENTIA STAGIARILOR DE ANUL II

 
 
Catalogul final cu rezultatele evaluarii semestriale desfasurate in data de 09.12.2017 a fost afisat la sediul filiale.

           Testele de evaluare se consideră a fi promovate dacă s-a obţinut minim nota 6 la fiecare disciplina la proba scrisă şi cel puţin calificativul “bine” la toate temele probei orale. 

            În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea pentru disciplinele la care stagiarii anul II nu au obţinut note de promovare în semestrul II, se va derula în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

In perioada imediat urmatoare vom reveni cu informatii privind reexaminarea din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018. 

 

 

  Oferta cursuri dezvoltare profesionala

Orice companie creşte odată cu oamenii ei, dezvoltarea propriu-zisă este un proces continu, punctat de intervenţii şi reajustări punctuale, care se întind pe durata unui ciclu complet de evaluare a performanţei profesionale.

Ştim că angajaţii noştri reprezintă capitalul cel mai de preţ pe care îl avem, şi  trebuie sa ne străduim să le oferim un spaţiu excelent pentru performanţă şi dezvoltare profesională.

Pentru aceasta, trebuie sa fim permanent atenţi la nevoile de învățare ale angajaților, și să fim siguri că le oferim programe şi oportunităţi care răspund aşteptărilor lor de dezvoltare, ca profesionişti.

Pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare profesionala ale, manegerilor, potentiali manageri, angajatilor si liber profesionistilor, CECCAR-Filiala Olt va propune doua cursuri.

  Daca considerati oportune aceste cursuri asteptam inscrieri la nr. telefon 0249416506 si email ceccarolt@ceccar.ro

 Curs de resurse umane. Învață tehnici avansate de recrutare și management în HR.

-Angajaţii reprezintă mai mult de 50% din costurile unei companii medii. Nici nu este de mirare că laboratorul de cercetare în management, condus de Jim Collins, a descoperit că managementul persoanelor este cea mai importantă provocare a managementului din acest deceniu. Compania obţine un profit mai mare doar cu oameni proactivi, inteligenţi și organizaţi. Acest lucru este foarte important pentru companiile care au scopul de a se departaja de concurență prin servicii bune. 

Financial Management – Invata sa administrezi costurile si investitiile unei companii.

 Finanţele implică, în primul rând, competenţe tehnice, precum: crearea strategiei pentru investiţia în dezvoltare, determinarea volumului şi a modului de investire, crearea şi conducerea fondurilor de investiţii sau controlul costurilor, având drept scop final obţinerea unui profit mai mare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LSTA MEMBRILOR CARE NU SI-AU INDEPLINIT OBLIGATIILE FATA DE CORP 

  

Situatia membrilor care nu si-au indeplinit obligațiile față de Corp , respectiv nu au depus Declaratia privind forma de desfăşurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016 
Nr.crt. Nr.carnet Categoria Nume si prenume
1 52224 ECSE BARBU ELENA
2 49340 ECA BARBU IONELA CORINA
3 5669 CASMDL DOBRITA NINA
4 29473 EC ISTRATE LUCIAN
5 49349 ECA MARICESCU JANINA-SIMONA
6 42368 ECA MARIN FLORENTINA
7 43579 ECA PIRVU GINA
8 27942 CASMA POPESCU (POPA) RAMONA ALINA
9 11638 ECDA PRASACU MARIN
10 47056 ECDA PREOTEASA ELVIRA
11 42381 ECA TOSA MIRONICA
12 39792 ECA VINCZE MARINELA ALINA

  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Programul de lucru al Filialei Olt este:

01.06.2017-05.06.2017 - liber

06.06.2017 - 09.06.2017  -  8.00 - 18.00

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării,declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TERMEN LIMITA DEPUNERE FORMULAR 010

 

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).

Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică) constă în introducerea unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menționează că modificarea a fost introdusă deoarece la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informații cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate.

Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează și cu informații referitoare la denumirea persoanei juridice/numele și prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Astfel, la punctul IV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, există două opțiuni de răspuns: „DA” sau „NU”.

·            În cazul în care răspunsul este „DA”, este necesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana (fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii;

·            În cazul răspunsului negativ („NU”), nu este necesar să se declare informații suplimentare.

În anexă se completează următoarele informații (pe lângă datele contribuabilului, respectiv CUI și denumire):

·            Denumire/Nume, prenume persoana autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·            Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;

·            Număr contract – se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității;

·            Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității – se completează cu data încheierii contractului;

·            Data început contract și data sfârșit contract – se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârșit a contractului;

·            Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului – se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.

 

Menționăm că au fost introduse prevederi asemănătoare și în Formularul 098. Aceste completări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărut în Monitorul Oficial la aceeași dată mai sus menționată – 10.05.2017.

Potrivit Codului de procedură fiscală, Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

·            data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;

·            data eliberării actului legal de funcționare, data începerii activității, data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.

 

De asemenea, în cazul în care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conținutul declarației de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoștința organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. Astfel, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează datele declarate anterior.

În acest sens, având în vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoștinta organului fiscal central a unor noi informații privind contribuabilul, considerăm că este necesară depunerea declarației și în acest caz. 

Având în vedere cele menționate, opinia noastră este că toți contribuabilii ar trebui să depună Formularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. În situația în care nu este posibilă depunerea formularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandăm depunerea acestuia prin poștă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte,

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program zilnic de lucru luna mai auditor de calitate  Neag Manuela Valentina: PROGRAM ZILNIC DE LUCRU PE LUNA mai 2017.doc

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In atentia membrilor suspendati, va rugam cititi atasamentul: Adresa ref_ membri suspendati.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PROTOCOL

privind recunoasterea cursurilor de pregatire profesionala incheiat cu Camera Consultantilor Fiscali

 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania(CECCAR)  si Camera Consultantilor Fiscali(CCF) convin de comun acord urmatoarele:

1. Recunoasterea, de catre CECCAR in cadrul programului de pregatire profesionala continua a cursurilor din domeniul fiscalitate organizate de catre CCF, pentru membrii comuni ai celor doua organisme, in limita a 10 ore CPD, 

2. Recunoasterea, de catre CCF in cadrul programului de dezvoltare profesionala continua a cursurilor din domeniul fiscalitate organizate de catre CECCAR , pentru membrii comuni ai celor doua organisme, in limita a 10 ore de pregatire profesionala,

3. Recunoasterea se va face pe baza unei adverinte eliberata de CECCAR, respectiv CCf, la cererea persoanelor interesate.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră vă informăm că s-a stabilit ca în Monitorul Oficial al României să se publice toți membrii Corpului care și-au îndeplinit obligațiile față de Corp (prevăzute în Metodologiile de acordare a vizei și plata cotizațiilor aprobate de Conferința Națională Extraordinară din 9 ianuarie 2017) până vineri, 14 aprilie 2017. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialei CECCAR.

 

Cu stimă,

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ofertă specială – IFRS 2015

 

 

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziționarea unui exemplar IFRS 2015, în limba română. Începând cu 1 martie, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2015 (2 volume) sunt disponibile la prețul promoțional de 180 lei, cu o reducere de 40 lei față de costul inițial (220 lei).

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 31 martie, la achiziționarea direct de la sediile filialelor CECCAR.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C.E.C.C.A.R.  FILIALA OLT   ORGANIZEAZA ADUNARE GENERALA
  
În ziua de 29.03.2017,ora 14.00, locația Sala de Conferinte Parc Hotel, adresa Str.Crisan ,nr.1, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Olt a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
 1. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 2. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 3. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 5. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 7. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului in anul urmator;
 8. Diverse (in funcție de necesități);
       În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este   convocată în aceeași zi, la ora 15.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRELUNGIRE TERMEN VIZA AN 2017

Detalii referitoare la prelungirea termenului de acordare a vizei de lucru pentru anul 2017 le gasiti aici

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România il gasiti aici

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminarul GRATUIT PENTRU MEMBRII CECCAR cu tema „Modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017 şi lucrările de închidere a exerciţiului financiar”.

Principalele subiecte abordate în cadrul seminarului sunt detaliate în Anexă, mai jos.

Seminarul va avea loc în ziua de 21 februarie 2017, începând cu orele 16:30. Locaţia desfăşurării seminarului este Hotel Parc.

Lectori:

expert contabil, conf. univ. dr. Gabriel Jinga

expert contabil, lect. univ. dr. Florin Dobre

Participarea la acest seminar NU este condiţionată de obţinerea vizei până la data de 10 februarie 2017.

După obţinerea vizei pe anul 2017, membrii care au participat la acest seminar, pe baza unei cereri depuse la filială, îşi vor putea echivala 10 ore CPD (din care 5 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC.

Persoanele care NU sunt membri CECCAR, dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil vor putea participa la acest seminar, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 250 de lei, care se va achita până la data de 15 februarie 2017 la sediul filialei CECCAR Olt

Toţi participanţii vor primi material suport. Lucrările seminarului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorilor.

Înscrierea privind participarea la seminar se face completând cererea de AICI , si transmiterea acesteia scanata pe adresa de email: ceccarolt@ceccarolt.ro în limita locurilor disponibile, prioritate având membrii CECCAR.

Cererile de participare se vor depune pana la 15 februarie 2017, ora 16,00.

Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.

ANEXA

Printre subiectele ce vor fi abordate se numără:

Modificări aduse Codului fiscal şi Codului de procedură fiscal prin OUG 84/2016, OUG 3/2017, printre care:

 - Regimul fiscal în cazul revalidării codului de TVA
- Regimul fiscal în cazul contribuabililor reactivaţi
- Reguli privind stabilirea anului fiscal
- Scutiri la calculul impozitului pe profit
- Regimul microintreprinderilor în 2017
- Deduceri la calcululimpozitului pe venit
- Noi reguli privind obligaţia plăţii CASS pentru anumite venituri
- Eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute
- Introducerea regimului special pentru agricultori
- Noi reguli privind ajustarea TVA
- Obligaţii declarative: Registrul Operatorilor Intracomunitari etc.
- Introducerea impozitului specific unor activităţi
- Alte modificări cu impact fiscal introduce prin OUG 2/2017, HG 1/2017, Legea 82/2016 etc.
- Noi formulare fiscale utilizate în 2017
- Închiderea exerciţiului financiar 2016

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici)

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici)

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

 

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.

 

Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

userfiles/Model declaratie Presedinte Consiliu Superior CECCAR.doc

ATENTIE! COTIZATII 2017

 

 

Vă informăm că în cadrul Conferinței Naționale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie 2017 au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce privește metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum și sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniștilor contabili.

În acest sens vă informăm că pe site-urile filialelor CECCAR au fost publicate materialele aprobate. Având în vedere importanța informațiilor cuprinse în aceste documente, vă rugăm să le analizați cu atenție pentru a putea beneficia de facilitățile financiare oferite de CECCAR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare. Mai jos gasiti materialele aprobate:

 

- Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat;

- Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru

- Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR

- Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei;

- Raport anual de activitate;

- Raport anual de activitate simplificat;

 

Precizam faptul ca membrii care au platit in avans, in anul 2016, cotizatie variabila calculata cu procentul de 1%, la depunerea raportului anual de activitate cotizatia variabila se va regulariza cu procentul de 0.8% aplicat la cifra de afaceri aferente anului 2016.

 

In situatia in care sunt necesare precizari suplimentare, va rugam sa le transmiteti pe mail tablouolt@yahoo.com, astfel incat acestea sa fie clarificate la sedinta de lucru cu directorii CECCAR, care va avea loc  in perioada 14-15 ianuarie 2017. 

 

 

Stimati colegi,

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.

Va rugam  sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.

Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.

Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.

De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.

Va multumim!

Vicepresedinte  CECCAR

Alexandru Bunea 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM CECCAR FILIALA OLT

Va facem cunoscut programul de lucru al Filialei Olt:

SE LUCREAZA in data de 26.11.2016 de la  8.00-16.00 

                                      si

LIBER in datele de 30.11.2016, 01.12.2016 si 02.12.2016 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

 

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mesaj ZNCR.pdf

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.

Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.

Dumnezeu să-l odihnească!

Conducerea C.E.C.C.A.R. 


Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Filiala Slatina - judeţul Olt

             

Invitaţie Ziua Naţională a Contabilului Român 21 septembrie 2015

Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membri ai C.E.C.C.A.R. sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei cu toţii vor sărbători în 21 septembrie a.c. cea de-a XI-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român.

Evenimentul este sărbătorit în mod unitar în toată ţara sub patronajul filialelor C.E.C.C.A.R. pentru promovarea imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţã concurenţialã. Sunt aşteptaţi alături de membrii C.E.C.C.A.R. beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili şefi sau responsabili cu activităţile comerciale, precum şi invitaţi de seamă din instituţiile publice.

Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate membre C.E.C.C.A.R. nominalizate în Topul local al celor mai bune societăţi. 

 Vă aşteptăm cu drag să fiţi alături de noi începând cu ora 15:00(PM), într-un cadru festiv la Hotel parc Slatina, sala de sedinte.

Cu deosebită consideraţie,

CECCAR Filiala Olt

 

 

          

EXAMENUL DE ACCES LA STAGIU PENTRU CALITATEA DE EXPERT CONTABIL SI CONTABIL AUTORIZAT SESIUNEA 18, 25 OCTOMBRIE 2015

 

Examenul de acces la stagiu pentru calitatea de expert contabil si contabil autorizat consta in verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor  pe baza de examen scris cu o durata de 3 ore fiecare proba:

EXPERTI CONTABILI
a) pentru acces la profesia de expert contabil, examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise, cu subiecte bazate pe rationament profesional din urmatoarele discipline:
•    proba  I - 
18 octombrie 2015 : Contabilitate (inclusiv Standarde  Internationale de Contabilitate),   Fiscalitate si Drept; 
•    proba a II-a  - 
25 octombrie 2015  Audit, Evaluare economica si financiara a întreprinderii, Expertiză contabilă si Doctrina şi deontologie profesională. 

Dosarul de inscriere la examen pentru categoria expert contabil se depune pana cel tarziu la data de 18 septembrie 2015 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului
 • copie BI/CI si copia certificatului de nastere daca numele parintilor nu apare pe CI;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil  (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii economice superioare recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii color tip buletin.
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen (175 euro, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii)

Contabilii autorizati membrii activi ai CECCAR ce au finalizat o facultate cu profil economic (diploma de economist) pot sustine examenul de acces la calitatea de EXPERT CONTABIL prin verificarea cunostintelor la disciplinele : Contabilitate financiara , evaluare economica, audit si certificare, expertiza si deontologie contabila  in data de 25 octombrie 2015.

Dosarul de inscriere la examen, categoria expert contabil, a contabililor autorizati membri activi ai CECCAR ce au finalizat o facultate economica trebuie sa contina pe langa documentele mai sus mentionate si - copie după carnetul de membru CECCAR, cu viza de exercitare a profesiei pe anul în curs (PENTRU CONTABILII AUTORIZATI MEMBRI ACTIVI). 

     Contabilii autorizaţi, membri inactivi ai Corpului, care au dobândit studii superioare economice vor avea posibilitatea susţinerii examenului de admitere la stagiu în condiţiile în care vor face demersurile necesare reactivării. 

CONTABILI AUTORIZATI

b) pentru acces la profesia de contabil autorizat examenul de admitere consta in sustinerea uneiprobe scrise –  18 octombrie 2015 , cu subiecte  bazate pe rationament profesional din disciplinele: Contabilitate, Fiscalitate si Drept.

Dosarul de inscriere la examen pentru categoria contabil autorizat se depune pana cel tarziu la data de 18 septembrie 2015 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului
 • copie BI/CI;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de bacalaureat, studii medii,  recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii color tip buletin.
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen (125 euro, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii)

Pentru promovarea examenului de admitere la stagiu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin media generală 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. Rezultatele examenului se afişează în termen de 20 zile de la susţinerea examenului, la sediul filialelor centru de examen, precum şi la sediul filialelor arondate.

Dosarele pentru înscriere se depun la sediul filialei CECCAR Olt din strada Pacii, nr.3, bl.3, sc.A, ap.3.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0249/416506 sau pe email: ceccarolt@ceccarolt.ro .

 

 

 

 

             Vă facem cunoscut că a fost transmis la Senat, Apelul adresat membrilor Parlamentului României prin care Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația expertilor contabili si contabililor autorizati de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.   

                                       

 

 

                                                 Nota

             privind desemnarea viitorului presedinte

 

    Pentru aplicarea Masurilor nr. 56/2009 de punere in aplicare a prevederilor pct. 24 alin. (3) si  pct. 67 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a C.E.C.C.A.R., aprobate prin              Hotararea nr. 09/62 din 14 martie 2009 a Conferintei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea procedurii de alegere a presedintilor consiliilor filialelor  pentru mandatul 2016-2020   dorim va comunicam urmatoarele precizari:

· Potrivit pct.4 din Masurile 56/2009 comisia de nominalizare formata din:

                1. Curuia Costel – Partea I  -cel mai varstnic expert contabil  activ;

          2. Preda Elena – Partea IIA - cel mai tanar expert contabil;             

          3. Stirbescu Nicolina – Partea V - contabil autorizat cu  vechime ca membru activ de cel putin 5 ani;

          4. Stan Ileana Leliana – Partea IIA - cel mai varstnic expert contabil cu statut de angajat cu contract de munca cu program normal de munca cu o vechime de cel putin 7 ani;

           5. Nitu Dorina – director executiv al filialei

     A analizat candidatura primita in termenul legal ,pana la data de 31.01.2015 , şi  a întocmit un referat (pe care il gasiti aici: pagina 1, pagina 2, pagina 3) pentru candidatul Stroe Georgeta, în care este prezentat  modul de îndeplinire a  fiecărei condiţii: reputaţia, ataşamentul la onoarea, prestigiul şi interesele Corpului, îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în ultimii 3 ani, calităţi manageriale, activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile etc.

·    Va invitam ca pana la 31 martie 2015  să veniti la filială şi să va exprimati opţiunea/votul cu privire la noul preşedinte.

·    Opţiunea/votul poate fi exprimată până la data de 31 martie 2015, numai de către membrii filialei cu drept de vot, în conformitate cu dispoziţiile pct. 108 din ROF-ul. C.E.C.C.A.R. şi pct. 2 din Anexa 1 la ROF, respectiv sunt înscrişi în Tabloul Corpului, sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale, au viza de exercitare a profesiei.

·    Desfăşurarea acţiunii privind exprimarea opţiunii de votare se realizează cu respectarea prevederilor menţionate la pct.15, 16 şi 17 din Anexa 1 la Regulament, ”Procedura Alegerilor”, respectiv buletinul de vot ştampilat (stampila filialei) cuprinde toţi candidaţii ale căror candidaturi au îndeplinit în urma analizei comisiei toate condiţiile prevăzute de norme.

      Exprimarea optiunii de vot se exprima prin incercuirea pozitiei candidatului dorit.

      În cazul în care alegătorul/membrul nu votează un candidat din buletinul de vot îşi exprimă voinţa prin anularea/bararea cu o linie a poziţiei/numelui respectiv, fără să înscrie un alt candidat.

     Opţiunea/votul nu se semnează, nu se parafează de către alegător, in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al CECCAR votul este secret.Nerespectarea acestor precizări va conduce în mod automat la anularea opţiunii/votului alegătorului. Votul/opţiunea se va introduce de către membru  în urma sigilată a filialei.

·   După data de 31 martie 2015, la o data stabilită de comun acord, vor fi convocaţi la sediul filialei membrii din cele două comisii, Comisia de nominalizare împreună cu Comisia de validare a candidaturilor care desigilează urna, analizează voturile membrilor şi stabileşte în baza unui proces verbal numărul de voturi acordate fiecărui candidat, lista candidaţilor în ordinea numărului de voturi fiind făcută publică prin afişarea pe site sau la sediul filialei.

·     Viitorul preşedinte al filialei urmează să fie prezentat în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri organizată în trimestrul I – 2016, potrivit Măsurilor 56/2009.

 

          Nu uitati, va invitam la sediul filialei pana la data de   

          31.03.2015 sa va exprimati optiunea prin vot secret!

                                                

 

 

In vederea organizarii procedurii de alegere a Presedintelui Consiliului filialei Olt  pentru mandatul 2016-2020, potrivit Masurilor 56/2009, va facem cunoscut ca declaratiile de candidatura se vor depune la sediul filialei Olt pana la data de 31 ianuarie 2015.

                   Model declaratie de candidatura gasiti aici.

           

 

INVITATIE   

                                    ADUNARE GENERALA 2015                                        

             Avem placerea de a va invita sa luati parte la Adunarea generala a membrilor Filialei Olt a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ce va avea loc in data de 27.02.2015, orele 14.00, in Sala de Conferinta a Hotelului Parc din Slatina.

Ordinea de zi, va fi urmatoarea:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfasurata in anul trecut;

Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru indeplinirea atributiilor prevazute de acte normative sau hotarari ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul trecut;

2.    Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

3.    Raportul Comisiei de disciplina privind activitatea desfasurata in anul trecut;

4.    Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs pentru indeplinirea atributiilor prevazute de acte normative sau hotarariale organelor superioare ale Corpului;

5.    Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs, potrivit Normelor stabilite de Conferinta Nationala ;

6.    Aprobarea listei expertilor contabili de onoare si a contabililor autorizati de onoare;

7.    Desemnarea reprezentantilor la Conferinta Nationala conform normativelor stabilite;

8.    Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului in anul urmator;

                                                           Director executiv,

                                                           Ec. Nitu Dorina

                     

 

                  ÎN ATENŢIA PROFESIONIŞTILOR CONTABILI, MEMBRII CECCAR:
                  
ACORDAREA VIZEI ANUALE 2015

      
Acţiunea de acordare a vizei pentru anul 2015 pentru exercitarea profesiei - persoane fizice şi juridice - se desfăşoară până la data de 31 ianuarie 2015, în condiţiile prevăzute de Normele nr. 1500/02.2009 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru aprobata prin Hotararea Conferintei Nationale nr. 08/60 din  31.08.2008,astfel:…………………………………………………………………….
,,3) termenul de depunere la filiala Corpului a formularului "Raportul anual de activitate pe anul 2014’’, de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi, este 31 ianuarie 2015 pentru acordarea vizei pe 2015 ( indiferent daca au desfasurat activitate sau nu);
 4) viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
          a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp aferente anului trecut;
          b) plata la bugetul de stat, în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari;
          c) dovada asigurării pentru riscul profesional;

          d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);

         e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etică şi profesională, potrivit pct. 124 şi 125 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, pentru care să fi fost sancţionaţi de Comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

          f) depunerea raportului annual de activitate completat la toate rubricile;de asemenea membrii persoane fixice vor depune extras din registru de incasari si plati , care sa cuprinda veniturile realizate in anul precedent , iar membrii persoane juridice vor depune extras din balanta conturilor , elaborate conform legii , care cuprinde situatia veniturilor realizate in anul precedent  .           

      g)  depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Normei 38 a Corpului;


      h) prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4(1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.
……………………………………………………………………
  Cotizaţia  fixa, unica pe tara , in suma de:

           - 400 lei  pentru expert contabil  membru activ persoana fizica ;

           - 350 lei  pentru contabil autorizat membru activ persoana  fizica ;

            - 800 lei  pentru societate membra a Corpului ; 

            - 200 lei pentru administrator, asociat , angajat in firma membra;                      

  se plăteşte în două rate astfel:
- cel puţin 50% la obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei pentru anul 2015 , dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2015;
- restul cotizaţiei fixe se plăteşte până la 31 martie 2015;

Expertii contabili care fac parte din Grupul Expertilor Judiciari au obligatia achitarii cotizatiei fixe in intregime pana la 1 martie 2015, astfel:

  - cel puţin 50% la obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei pentru anul 2015 , dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2015;
 - transa a doua se va achita pana la 01 martie 2015.

Cotizaţia variabilă aprobata prin Decizia Biroului Permanent al Consiliului  Superior nr. 11/266 din 21.10.2011 in cota procentuala unica pe tara :1,2% atat pentru membru persoana fizica cat si pentru membru persoana juridica  se va achita pana la 31.01.2015.Cota amintita se aplica asupra veniturilor realizate si declarate de dvs.in raportul de activitate al anului 2014.

  Nedepunerea raportului anual in termenul prevazut , neachitarea cotizatiilor si a celorlalte conditii atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2015, neincluderea in Tabloul membrilor in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, neincheierea politelor de asigurare profesionala pentru persoane fizice de catre CECCAR, neindeplinirea conditiilor in cadrul misiunii privind auditul de calitate si implicit investigarea conduitei membrului de catre Comisia de Disciplina a filialei conform reglementarilor Corpului.
   
Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati filiala Olt la telefon nr. 0249/416506  sau email: ceccarolt@ceccarolt.ro

       Cu stima,

                         Director executiv, 

                          Ec. Dorina Nitu

 

  RAPORT DE ACTIVITATE 2014
 
 
 
 
 
 
 „În data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR.
Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014”
Declaratie de candidatura
 
 
 
ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN 2014
INVITATIE
 

            Stimate D-na/D-le

             Instituirea zilei contabilului român a fost motivatã de faptul cã multe alte profesii din România, (avocat, farmacist, notar) unele cu membrii mult mai puţini decât numãrul profesioniştilor contabili, sãrbãtoresc anual o zi a lor în care fac bilanţul muncii, premiazã colegii cu merite deosebite şi, nu în ultimul rând, se distreazã.

Cu ocazia sarbatoririi zilei de 21 septembrie ca “Zi Nationala a Contabilului Roman”, C.E.C.C.A.R FILIALA OLT are placerea de a va invita sa participati la manifestarile prilejuite de aceasta zi, manifestari care include si “Topul local al celor mai bune societati membre ale C.E.C.C.A.R“ si acordarea diplomlor de merit  pentru cele mai bune activitati ale persoanelor fizice ce vor avea loc incepand cu orele 10.00   in sala de conferinte a Hotelului “Bulevard Prestige" din Slatina.

            Vom avea ocazia sa ne cunostem istoria, sa acordam distinctii celor ce s-au remarcat in profesia contabila, sa schimbam idei, pentru a obtine un schimb de informatii util si constructiv.

               Pentru o buna organizare a evenimentului va rugam sa confirmati participarea la tel: 0249/416506 sau pe e-mail: ceccarolt@ceccarolt.ro.

                     Cu respect

 

Presedinte,                                                Director executiv                                                          

 

Ec. Stroe Georgeta                                Ec.Nitu Dorina

 

 

 

COMUNICAT DE PRESA

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

 

Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.

BULETIN DE ACTUALITATE 7 IUNIE 2014

ANUNT!

C.E.C.C.A.R. FILIALA OLT ORGANIZEAZA IN PERIOADA 12-15 IUNIE 2014 CURS PRIVIND INTELEGEREA SI APLICAREA IFRS.

LECTOR: CONF.UNIV.DR. RAPCENCU CRISTIAN

BULETIN DE ACTUALITATE 28 MAI EXAMEN STAGIU

BULETIN DE ACTUALITATE INTERNATIONALA 28 MAI 2014 

BULETIN DE ACTUALITATE JURIDIC 26 MAI 2014

Carieră

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, organizaţie profesională de interes public, angajează urgent  auditor de calitate în cadrul Filialei CECCAR Olt.

Condiţii necesare ocupării postului:

 • studii superioare economice şi expert contabil cu experienţă în domeniu de minim 5 ani;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;                                
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

Toţi cei interesaţi pot depune scrisoare de intenţie  însoţită de CV  la sediul Aparatului central din Bucureşti, Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, prin e-mail: resurseumane@ceccaro.ro, prin fax la nr. 021/3308888 sau prin poştă la adresa de mai sus.

BULETIN DE ACTUALITATE INTERNATIONALA - 29 APRILIE 2014

____________________________________________________________________________________________________________________________________

În calitate de Preşedinte al Fundaţiei Măreţie şi Talent şi Director General al CECCAR, Daniela Vulcan, fondatorul RadioLight, face un nou pas spre a susţine atât tinerii profesionişti talentaţi cât şi pe cei cu experienţă.

RadioLight a fost creat de Fundaţia Măreţie şi Talent pentru a susţine şi promova profesionalismul, calitatea, creativitatea. Este, totodată, un nou instrument de lucru la îndemâna membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi susţine activitatea Clubului Tinerilor Experţi Contabili.

RadioLight vine în contextul unei abordări mai extinse a profesiei contabile, pentru că noi avem convingerea că este una dintre cele mai frumoase şi complexe profesii liberale.

Expertul Contabil nu poate fi desăvârşit fără a interacţiona cu alte profesii, cu antreprenorii. Este important ca niciun OM să nu neglijeze în parcursul sau profesional dezvoltarea personală pentru a reuşi să îmbine cu succes cele trei repere de bază în afirmarea profesiei şi, totodată, comandamente ale CECCAR: CALITATE, EDUCAŢIE, ETICĂ.

RadioLight poate fi ascultat online accesând pagina de internet www.radiolight.ro. Emisiunile conţin, printre altele, ştiri, noutăţi şi prezentări realizate de personalități remarcabile din domeniul contabil, financiar, economic, social, cultural al țării, precum şi interviuri şi discuţii în direct cu antreprenori din diferite domenii, dornici să împărtășească ascultătorilor obstacolele pe care le-au întâmpinat, dar și oportunitățile de care au știut să profite. De asemenea, muzica bună este difuzată non-stop, pentru a satisface preferinţele şi celor mai pretenţioşi ascultători.

RadioLight este staţia de bună-dispoziţie.

Suntem o gură de aer proaspăt pentru cei care îşi doresc să privească viaţa dintr-o nouă perspectivă: o perspectivă light.

Conceptul light se traduce prin renaştere, revelaţie. Lumina, văzută în depărtare, reprezintă siguranţa şi definirea unui scop.

De aceea, RadioLight CONTează pentru tine!

 

Consiliul Director al Fundaţiei Măreţie şi Talent  

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Studiu privind piața serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitație publică tuturor entităților care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât și PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile și dorințele clienților.

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienți ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesați pot completa chestionarul online accesând următorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297
 
 
 
Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România Bucureşti - 14 martie 2014 
 
În data de 14 martie 2014, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din 
România, organizată potrivit legii, cu următoarea ordine de zi: 
1. Raport privind activitatea desfăşurată de Consiliul Superior şi Consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în anul 2013 
2. Raport privind rezultatele activităţii financiare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la 31 decembrie 2013 
3. Raportul Auditorului statutar privind activitatea financiară a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în anul 2013
......citeste mai mult 

 

 

BULETIN DE ACTUALITATE 12.03.2014 

 

 

 Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

            Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

            Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

            Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

            Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

            Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

            Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.

            Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel.031.101.18.70. 

Oferta Comercială CERTSIGN pentru membrii C.E.C.C.A.R.

  

 

 IN ATENTIA MEMBRILOR FILIALEI OLT IN VEDEREA COMPLETARII ON-LINE A  RAPORTULUI ANUAL DE ACTIVITATE. PENTRU DETALII ACCESATI LINK-UL DE MAI JOS:

CREARE CONT PERSONAL PENTRU MEMBRII FILIALEI CECCAR OLT.

 

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR CECCAR FILIALA OLT - 6 FEBRUARIE 2014

INVITATIE

        Avem placerea de a va invita sa luati parte la Adunarea generala a membrilor Filialei Olt a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ce va avea loc in  ziua de 06.02.2014, orele 14.00,  in Sala de Conferinte a Hotelului Parc Slatina,  cu următoarea ordine de zi:

  • Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  • Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
  • Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  • Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
  • Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor.
  • Alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei;

        Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi, pot face “Declaraţii de candidatură” pentru un loc de titular sau de supleant la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.

        “Declaraţiile de candidatură” pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 5, se vor trimite filialei Olt C.E.C.C.A.R., prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie a.c. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).

Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica de la sediul filialei Corpului, str. Pacii, nr.3, bl.3,sc.A,ap.3, oraşul Slatina telefon  0249/416506.

 

Presedinte,                                                                     Director executiv,

        EC.Stroe Georgeta                                                         EC.Nitu Dorina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model DECLARATIE CANDIDATURA pentru membru in Consiliul filialei / Consiliul superior CECCAR (click aici pentru descarcare) 2014

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009