Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarot/old.ceccarolt.ro/logare.php on line 8
 
 
 

 

 
 

 

 

  In atentia candidatilor la examenul de admitere la aptitudini 2018.

userfiles/EC Tematica Aptitudini 2018(1).pdf

userfiles/CA Tematica Aptitudini 2018(1).pdf

                                                                             

 

             

   IN ATENTIA  MEMBRILOR CECCAR

 

 

La nivelul CECCAR există un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@ceccar.ro pentru transmiterea sesizărilor/solicitărilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru a aduce la cunoștința membrilor acest aspect, vă rugăm ca în cursul acestei zile să afișați pe prima pagină a site-ului anunțul de mai jos. Anunțul va rămâne afișat permanent pe site, la loc vizibil, astfel încât membrii să fie informați cu privire la posibilitatea transmiterii unor sesizări/solicitări responsabilului cu protecția datelor.

 

 

Solicitări/sesizări în ceea ce privește

prelucrarea datelor cu caracter personal

  

Orice sesizare/solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecția datelor din cadrul Corpului prin e-mail, la adresa dpo@ceccar.ro.

 

userfiles/Prezentare Examenul de acces CECCAR expert contabil contabil autorizat_compressed.pdf

 

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR

20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.

Disciplinele la care absolvenţii programelor de masterat vor susţine examene sunt cele la care se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum şi cele la care nu s-a obţinut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată lista completă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară,  evidenţa disciplinelor echivalate din fiecare program de masterat, precum şi condiţiile prevăzute în fiecare protocol. (evidenţa programelor de masterat)

În situaţia în care, în urma verificării situaţiilor şcolare şi a condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de notă şi medie pe grup de discipline, precum şi în situaţia în care este depăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susţinute examene, absolvenţii vor susţine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoare examenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, audit, expertiză şi doctrina şi deontologia profesiei contabile

Pentru pregătirea examenului din data de 20 şi 21 ianuarie 2018, în funcţie de disciplinele la care trebuie să susţină examene, absolvenţii programelor de masterat au posibilitatea consultării programei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea 2018 (programa examenului de admitere la stagiu)

În perioada imediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelor depuse, absolvenţii programelor de masterat care au optat pentru înscrierea directă la stagiu, vor fi informaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la disciplinele la care urmează să susţină examene în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

 

Candidatii care nu promovează examenul de diferență, precum și cei care nu indeplinesc condiția de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate, nu indeplinesc condițiile de inscriere directă la stagiu.

 

 • Examenul de acces la stagiu 2018
 • Efectuarea stagiului
 • Examenul de aptitudini
 • Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

 

 

userfiles/anunt examen de accces(2).odtSESIUNEA ACCES STAGIU 7-14 OCTOMBRIE 2017

 

In atentia candidadtilor la examenul de admintere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si contabil autorizat veti gasi detalii accesand link-ul: Acces stagiu

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017 si contin urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina (eliberata de medic specialist-psihiatru);
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.
 • Copie carte de identitate
 • 3 fotografii tip buletin
 • Cererea tip pentru inscriere se regaseste la sediul filialei
 • Taxa pentru inscriere este echivalentul in lei la data platii a 175 Euro

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat

 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

 

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

 

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EXAMEN DE ACCES LA STAGIU 2016

În anul 2016, C.E.C.C.A.R. organizeaza examenul de admitere la stagiu în vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat în zilele de 2 - 9 octombrie 2016.

Examenul de admitere la stagiu pentru contabili autorizati, membri activi ai Corpului care îndeplinesc conditia de studii superioare economice se va organiza în acelasi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în data de 9 octombrie 2016.

 Examenul de acces la stagiu pentru calitatea de expert contabil si contabil autorizat consta în verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor pe baza de examen scri cu o durata de 3 ore fiecare proba:

a) expert contabil:

- pentru acces la profesie, examenul consta în sustinerea a doua probe scrise, cu subiecte bazate pe rationament profesional din urmatoarele discipline:

 • proba I: 2 octombrie 2016: contabilitate, fiscalitate si drept;
 • proba II: 9 octombrie 2016: audit, evaluarea economica si financiara a întreprinderii, expertiza contabila si doctrina si deontologie profesionala

  

 

    Contabilii autorizati, membrii activi ai CECCAR, care au finalizat o facultate economica pot sustine examenul de acces la calitatea de expert contabil, prin verificarea cunostintelor la disciplinele: contabilitate financiara, evaluare economica, audit si certificare, expertiza si deontologie contabila.

b) contabili autorizati:

- pentru accesul la profesia de contabil autorizat, examenul de admitere consta în sustinerea unei probe scrise, cu subiecte bazate pe rationament profesional din disciplinele: contabilitate, fiscalitate si drept.

 Pentru promovarea examenului de admitere la stagiu, candidatii trebuie sa obtina cel putin media generala 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina. Rezultatele examenului se afiseaza în termen de 20 zile de la sustinerea examenului, la sediul filialelor centru de examen, precum si la sediul filialelor arondate.

Mai jos regasiti tematica de acces:

TEMATICA ACCES 2016 EC

TEMATICA ACCES 2016 CA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

EXAMENUL DE ACCES LA STAGIU PENTRU CALITATEA DE EXPERT CONTABIL SI CONTABIL AUTORIZAT SESIUNEA 18, 25 OCTOMBRIE 2015

 

Examenul de acces la stagiu pentru calitatea de expert contabil si contabil autorizat consta in verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor  pe baza de examen scris cu o durata de 3 ore fiecare proba:

EXPERTI CONTABILI
a) pentru acces la profesia de expert contabil, examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise, cu subiecte bazate pe rationament profesional din urmatoarele discipline:
•    proba  I - 
18 octombrie 2015 : Contabilitate (inclusiv Standarde  Internationale de Contabilitate),   Fiscalitate si Drept; 
•    proba a II-a  - 
25 octombrie 2015  Audit, Evaluare economica si financiara a întreprinderii, Expertiză contabilă si Doctrina şi deontologie profesională.

Dosarul de inscriere la examen pentru categoria expert contabil se depune pana cel tarziu la data de 18 septembrie 2015 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului
 • copie BI/CI si copia certificatului de nastere daca numele parintilor nu apare pe CI;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil  (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii economice superioare recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii color tip buletin.
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen (175 euro, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii)

Contabilii autorizati membrii activi ai CECCAR ce au finalizat o facultate cu profil economic (diploma de economist) pot sustine examenul de acces la calitatea de EXPERT CONTABIL prin verificarea cunostintelor la disciplinele : Contabilitate financiara , evaluare economica, audit si certificare, expertiza si deontologie contabila  in data de 25 octombrie 2015.

Dosarul de inscriere la examen, categoria expert contabil, a contabililor autorizati membri activi ai CECCAR ce au finalizat o facultate economica trebuie sa contina pe langa documentele mai sus mentionate si - copie după carnetul de membru CECCAR, cu viza de exercitare a profesiei pe anul în curs (PENTRU CONTABILII AUTORIZATI MEMBRI ACTIVI). 

     Contabilii autorizaţi, membri inactivi ai Corpului, care au dobândit studii superioare economice vor avea posibilitatea susţinerii examenului de admitere la stagiu în condiţiile în care vor face demersurile necesare reactivării. 

CONTABILI AUTORIZATI

b) pentru acces la profesia de contabil autorizat examenul de admitere consta in sustinerea uneiprobe scrise –  18 octombrie 2015 , cu subiecte  bazate pe rationament profesional din disciplinele: Contabilitate, Fiscalitate si Drept.

Dosarul de inscriere la examen pentru categoria contabil autorizat se depune pana cel tarziu la data de 18 septembrie 2015 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului
 • copie BI/CI;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de bacalaureat, studii medii,  recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii color tip buletin.
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen (125 euro, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii)

Pentru promovarea examenului de admitere la stagiu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin media generală 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. Rezultatele examenului se afişează în termen de 20 zile de la susţinerea examenului, la sediul filialelor centru de examen, precum şi la sediul filialelor arondate.

Dosarele pentru înscriere se depun la sediul filialei CECCAR Olt din strada Pacii, nr.3, bl.3, sc.A, ap.3.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0249/416506 sau pe email: ceccarolt@ceccarolt.ro .

 

PROGRAMA EXAMEN ACCES EC 2015

PROGRAMA EXAMEN ACCES CA 2015

 

Gasiti in atasament programa aferentă examenului de admitere la stagiu din sesiunea 5 şi 12 octombrie 2014, avizată favorabil de Ministerul finanţelor publice prin adresa nr. 691257 din 23.07.2014

TEMATICA ACCES EC 2014

TEMATICA ACCES CA 2014

Anunţ important

În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de acces CECCAR

Facem precizarea că singurele surse şi lucrări utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate  direct de către CECCAR, prin intermediul filialelor sale.


Sesiuni de examen de acces la stagiu 

În anul 2014, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 05 - 12 octombrie 2014.

Examenul de admitere la stagiu pentru contabili autorizaţi, membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în data de 12 octombrie 2014.

 

Examenul de acces la stagiu pentru calitatea de expert contabil şi contabil autorizat constă în verificarea nivelului de pregătire teoretică a candidaţilor pe bază de examen scri cu o durată de 3 ore fiecare probă:

a) expert contabil:

- pentru acces la profesie, examenul constă în susţinerea a două probe scrise, cu subiecte bazate pe raţionament profesional din următoarele discipline:

 • proba I: 05 octombrie 2014: contabilitate, fiscalitate şi drept;
 • proba II: 12 octombrie 2014: audit, evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, expertiză contabilă şi doctrină şi deontologie profesională

 

    Contabilii autorizaţi, membrii activi ai CECCAR, care au finalizat o facultate economică pot susţine examenul de acces la calitatea de expert contabil, prin verificarea cunoştinţelor la disciplinele: contabilitate financiară, evaluare economică, audit şi certificare, expertiză şi deontologie contabilă.

b) contabili autorizaţi:

- pentru accesul la profesia de contabil autorizat, examenul de admitere constă în susţinerea unei probe scrise, cu subiecte bazate pe raţionament profesional din disciplinele: contabilitate, fiscalitate şi drept.

 

Pentru promovarea examenului de admitere la stagiu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin media generală 7 şi minim nota 6 la fiecare disciplină. Rezultatele examenului se afişează în termen de 20 zile de la susţinerea examenului, la sediul filialelor centru de examen, precum şi la sediul filialelor arondate.

ANUNT!

INSCRIEREA LA EXAMENUL DE ACCES SE FACE PANA LA DATA DE 30.08.2013!

Tematica acces EC

Tematica acces CA

IMPORTANT

În atenţia candidaţilor la examenul de acces

din 29 septembrie / 6 octombrie 2013

 

 

 

A apărut ediţia a doua, revizuita 2013 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:

 

„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 

Faţă de ediţiile anterioare, Ghidul este complet restructurat şi cuprinde în cele 962 pagini:

 

ü          Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.

ü                   Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.

 

!

Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 

 COPERTA GHID PREGATIRE CANDIDATI 2013

 

Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR,

inclusiv de la filiala Bucureşti

 

 

EXAMENUL DE ACCES LA PROFESIE 2013

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu

a) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.

b) Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, insotita de urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;
 • curriculum vitae;

 

 

Sesiuni de examen de acces la stagiu

În anul 2013, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 29 septembrie şi 6 octombrie 2013.”

Examenul de admitere la stagiu pentru contabili autorizati, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în zilele de 29 septembrie şi 6 octombrie 2013

 

 

 

EXAMENUL DE APTITUDINI 2013

Dosarul de înscriere la examenul de aptitudini

Pentru inscrierea la examenul de aptitudini, stagiarul depune la filiala Corpului, din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată presedintelui filialei Corpului de domiciliu;
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate(BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală;
 • 2 fotografii tip B.I.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

Sesiuni de examen de aptitudini

Sesiunea 2013 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 17 noiembrie (proba scrisă) şi 24 noiembrie (proba orală).

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

 

 

 

 

 

Evidenţa programelor de master pentru care au fost încheiate protocoale privind echivalarea programelor de studii universitare de masterat cu examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil pentru absolvenţii masteratului, persoane cu studii superioare economice

 

 

Nr. crt.

Universitatea

Facultatea

Programul de master

Data încheierii protocolului

1.

Universitatea din Oradea

Facultatea de Ştiinţe Economice

 

Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor

Ianuarie 2009

2.

Universitatea Danubius Galaţi

Facultatea de Ştiinţe Economice

 

Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul European*

Ianuarie 2009

Managementul financiar public şi privat*

3.

Academia de Studii Economice Bucureşti

Facultatea de Contabilitate şi Informatica de Gestiune

 

Contabilitatea şi fiscalitatea patrimoniului*

 

Februarie 2009

Contabilitate, Control şi Expertiză*

 

Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional*

 

Contabilitate internaţională*

 

Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor*

 

 

4.

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă – CAFEC*

Mai 2009

Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii – CAFFCTS*

5.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Contabilitate, expertiză şi audit*

Iunie 2009

6.

Universitatea din       Craiova

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Contabilitate şi Raportări Financiare Conforme cu Standardele Internaţionale*

Iunie 2009

7

Universitatea din Bacău

Facultatea de Ştiinţe Economice

Contabilitate, audit şi informatică de gestiune*

Octombrie 2009

8

Universitatea Transilvania din Braşov

Facultatea de Ştiinţe Economice

Politici contabile, audit şi control de gestiune**

Septembrie 2009

9

Universitatea Dimitrie Cantemir

Departamentul de Studii Masterale

Control, expertiză şi audit*

Noiembrie 2009

 

 

Notă:

*Prevederile protocoalelor de colaborare încheiat între C.E.C.C.A.R. şi instituţiile de învăţământ superior menţionate mai sus nu se aplică retroactiv şi va produce efecte pentru absolvenţii care au urmat cursurile programului de master în anii universitari ulteriori încheierii protocolului de colaborare, respectiv începând cu promoţia 2010.

**Prevederile protocoalelor de colaborare încheiat între C.E.C.C.A.R. şi instituţiile de învăţământ superior menţionate mai sus nu se aplică retroactiv şi va produce efecte pentru absolvenţii care au urmat cursurile programului de master în anii universitari ulteriori încheierii protocolului de colaborare, respectiv începând cu promoţia 2011.

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009