Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarot/old.ceccarolt.ro/logare.php on line 8
 
 
 

 

 
CURS FISCALITATE OCTOMBRIE 2018

Stimati colegi,

 

Stimate colege,

 

Va informam ca Filiala Ceccar Olt organizeaza in perioada 11.10.2018-12.10.2018 intre orele 15.00-20.00 curs de dezvoltare profesionala continua pentru disciplina Fiscalitate.

 

Tema cursului fiind:,,Spete si aplicatii practice', iar formatorul cursului fiind D-na Popa Adriana Florina.

 

Locul de desfasurare al cursului va fi in sala de conferinte la Hotel Parc din Slatina.

 

 

  

 

 In atentia candidatilor la examenul de acces la stagiu 2018.

userfiles/Tematica Acces 2018 EC (1)(1).pdf

userfiles/Tematica Acces 2018 CA (1)(1).pdf

       In atentia candidatilor la examenul de admitere la aptitudini 2018.

userfiles/EC Tematica Aptitudini 2018(2).pdf 

userfiles/CA Tematica Aptitudini 2018(2).pdf

 

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR

20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.

Disciplinele la care absolvenţii programelor de masterat vor susţine examene sunt cele la care se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum şi cele la care nu s-a obţinut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată lista completă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară,  evidenţa disciplinelor echivalate din fiecare program de masterat, precum şi condiţiile prevăzute în fiecare protocol. (evidenţa programelor de masterat)

În situaţia în care, în urma verificării situaţiilor şcolare şi a condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de notă şi medie pe grup de discipline, precum şi în situaţia în care este depăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susţinute examene, absolvenţii vor susţine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoare examenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, audit, expertiză şi doctrina şi deontologia profesiei contabile

Pentru pregătirea examenului din data de 20 şi 21 ianuarie 2018, în funcţie de disciplinele la care trebuie să susţină examene, absolvenţii programelor de masterat au posibilitatea consultării programei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea 2018 (programa examenului de admitere la stagiu)

În perioada imediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelor depuse, absolvenţii programelor de masterat care au optat pentru înscrierea directă la stagiu, vor fi informaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la disciplinele la care urmează să susţină examene în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

 

Candidatii care nu promovează examenul de diferență, precum și cei care nu indeplinesc condiția de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate, nu indeplinesc condițiile de inscriere directă la stagiu.

 

ACORDAREA VIZEI ANUALE 2017

Detalii referitoare la acordarea vizei pe anul 2017 le gasiti accesand link-ul: VIZA ANUALA 2017 (1).doc

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   ÎN ATENŢIA PROFESIONIŞTILOR CONTABILI, MEMBRII CECCAR:
                  
ACORDAREA VIZEI ANUALE 2015

      
Acţiunea de acordare a vizei pentru anul 2015 pentru exercitarea profesiei - persoane fizice şi juridice - se desfăşoară până la data de 31 ianuarie 2015, în condiţiile prevăzute de Normele nr. 1500/02.2009 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru aprobata prin Hotararea Conferintei Nationale nr. 08/60 din  31.08.2008,astfel:…………………………………………………………………….
,,3) termenul de depunere la filiala Corpului a formularului "Raportul anual de activitate pe anul 2014’’, de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi, este 31 ianuarie 2015 pentru acordarea vizei pe 2015 ( indiferent daca au desfasurat activitate sau nu);
 4) viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
          a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp aferente anului trecut;
          b) plata la bugetul de stat, în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari;
          c) dovada asigurării pentru riscul profesional;

          d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);

         e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etică şi profesională, potrivit pct. 124 şi 125 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, pentru care să fi fost sancţionaţi de Comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

          f) depunerea raportului anual de activitate completat la toate rubricile;de asemenea membrii persoane fixice vor depune extras din registru de incasari si plati , care sa cuprinda veniturile realizate in anul precedent , iar membrii persoane juridice vor depune extras din balanta conturilor , elaborate conform legii , care cuprinde situatia veniturilor realizate in anul precedent  .           

      g)  depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Normei 38 a Corpului;


      h) prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4(1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.
……………………………………………………………………
  Cotizaţia  fixa, unica pe tara , in suma de:

           - 400 lei  pentru expert contabil  membru activ persoana fizica ;

           - 350 lei  pentru contabil autorizat membru activ persoana  fizica ;

            - 800 lei  pentru societate membra a Corpului ; 

            - 200 lei pentru administrator, asociat , angajat in firma membra;                      

  se plăteşte în două rate astfel:
- cel puţin 50% la obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei pentru anul 2015 , dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2015;
- restul cotizaţiei fixe se plăteşte până la 31 martie 2015;

Expertii contabili care fac parte din Grupul Expertilor Judiciari au obligatia achitarii cotizatiei fixe in intregime pana la 1 martie 2015, astfel:

  - cel puţin 50% la obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei pentru anul 2015 , dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2015;
 - transa a doua se va achita pana la 01 martie 2015.

Cotizaţia variabilă aprobata prin Decizia Biroului Permanent al Consiliului  Superior nr. 11/266 din 21.10.2011 in cota procentuala unica pe tara :1,2% atat pentru membru persoana fizica cat si pentru membru persoana juridica  se va achita pana la 31.01.2015.Cota amintita se aplica asupra veniturilor realizate si declarate de dvs.in raportul de activitate al anului 2014.

  Nedepunerea raportului anual in termenul prevazut , neachitarea cotizatiilor si a celorlalte conditii atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2015, neincluderea in Tabloul membrilor in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, neincheierea politelor de asigurare profesionala pentru persoane fizice de catre CECCAR, neindeplinirea conditiilor in cadrul misiunii privind auditul de calitate si implicit investigarea conduitei membrului de catre Comisia de Disciplina a filialei conform reglementarilor Corpului.
   
Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati filiala Olt la telefon nr. 0249/416506  sau email: ceccarolt@ceccarolt.ro

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2014

 

       

 

 

 

- INVITATIE-

ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN 

       Dragi colege, colegi 

        In contextul actual, dezvoltarea societatii in ansamblu, modernizarea si restructurarea economiei, conduc la amplificarea si diversitatea cererii de informatii  economice.

           ,,Cea mai serioasa sursa de informare economica a unei natiuni o reprezinta Contabilitatea.Aproape toate deciziile economice au la baza informatia contabila sau derivate ale acesteia ‘’afirma Oskar Morgenstern, laureat al premiului Nobel.

              Va invitam sa sarbatorim impreuna ziua contabilitatii si a contabilului roman in ziua de 21 septembrie 2013 , incepand cu orele 10.00 in sala de festivitati a Hotelului Parc.

             Veti avea ocazia sa intalniti, pe langa reprezentantii institutiilor statului din judetul nostru si oameni de afaceri si colegi de-ai Dumneavoastra din profesie, cu care sa discutati si sa schimbati idei, pentru a obtine un schimb de informatii util si constructiv.

Programul manifestarilor din 21 septembrie 2013 

 

 

Stimaţi colegi,

             Luni, 27 mai 2013 se împlineşte un an de când mentorul nostru, prof.univ.dr. Marin Toma, preşedinte CECCAR a ales să schimbe pământul cu Cerul.
            Pentru a marca aşa cum se cuvine memoria celui care a creat CECCAR-ul modern, celui care ne-a oferit toate mijloacele pentru a ne dezvolta profesional şi nu numai, vă rugăm să găsiţi aici un material IN MEMORIAM MARIN TOMA.

Conducerea Filialei Olt

 

 

Aici puteti vizualiza scrisoarea de multumire a presedintelui ales

Scrisoarea presedintelui ales

 

 

Aici puteti vedea procesul verbal de desemnare a presedintelui C.E.C.C.A.R.  

   PROCES VERBAL

 

                        

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În legătură cu Decizia Consiliului Concurenţei de amendare a CECCAR pentru că experţii contabili şi contabilii autorizaţi s-au organizat în cartel în scopul încălcării legislaţiei referitoare la concurenţă, Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR face următoarele precizări:

1.    Măsura dispusă de Consiliul Concurenţei este netemeinică deoarece se bazează pe:

-         supoziţii şi estimări şi nu pe fapte şi acte certe;

-         interpretarea eronată şi abuzivă a unor reglementări în domeniu;

-         neînţelegerea rolului, naturii juridice şi atribuţiile CECCAR prevăzute în reglementările interne, cele europene şi în standardele internaţionale aplicabile CECCAR;

2.    Măsura dispusă de Consiliul Concurenţei este abuzivă deoarece:

-         nu s-a demonstrat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.5 alin (1) lit a) din Legea Concurenţei şi anume că ar exista înţelegeri exprese sau tacite pentru fixarea concertată a tarifelor practicate de experţii contabili;

-         nu s-a demonstrat că sunt întrunite cumulativ, aşa cum prevede legea, cele trei condiţii pentru a face aplicabilitate art.5 alin (1) lit a) din lege şi anume:

·       existenţa unor întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi;

·       existenţa unei înţelegeri între întreprinderi;

·       înţelegerea să aibă ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească;

3.    Amenda aplicată CECCAR este aberantă, netemeinică şi nelegală deoarece:

-         nu s-a demonstrat că veniturile CECCAR luate în calcul ar avea vreo legătură cu metodologia de stabilire a tarifelor recomandată experţilor contabili;

-         nu s-a demonstrat că veniturile CECCAR luate în calcul ar avea vreo legătură cu veniturile membrilor; de altfel, din veniturile luate în calcul pentru stabilirea amenzii doar 40% provin din cotizaţii de la membrii iar din acestea peste 50% sunt cotizaţii fixe stabilite cu aproape 10 ani în urmă care nu au nici o legătură cu veniturile membrilor;

-         nu a fost constatat vreun temei pentru a încadra fapta la gravitate mare şi de lungă durată;

-         nu au fost prezentate dovezi care să conducă la aplicarea de circumstanţe agravante; metodologia a fost publicată în luna februarie 2009 iar corespondenţa Consiliul Concurenţei – CECCAR din anul 2000 a avut cu totul alt subiect; cu toate acestea nimeni şi nimic nu a împiedicat Consiliul Concurenţei să aştepte 9 ani până la declanşarea  investigaţiei.

4.    Facem precizarea că în perioada 2001 – 2009 nu a existat vreo corespondenţă între Consiliul Concurenţei şi CECCAR în legătură cu vreo încălcare a legislaţiei concurenţei iar după declanşarea investigaţiei CECCAR a aflat noutăţi de la Consiliul Concurenţei doar prin intermediul presei.

5.    La raportul de investigare CECCAR a prezentat zeci de pagini de observaţii prin care s-a demonstrat netemeinicia constatărilor; la observaţiile prezentate şi la concluziile după audierea în faţa Consiliului Concurenţei nu s-a primit vreo poziţie a Consiliului Concurenţei. Numai azi 26 octombrie 2010 după conferinţa de presă organizată de Consiliul Concurenţei având acest obiect, Consiliul Concurenţei a transmis CECCAR Decizia de sancţionare.

Sperăm ca justiţia să facă dreptate.

 

Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009